Nog iemand lachen met Google Translate? - (p2) De originele brontekst

Dit is de originele brontekst:

Bij uitgeverij Acco is het boek "Vertalingen objectief evalueren: Matrices en ijkpunten" verschenen. De redactie is van Chris Van de Poel en Winibert Segers.

Hoe evalueer je een vertaling objectief? Hoe meet je vertaalvaardigheid op een betrouwbare en valide manier? Hoe meet je de kwaliteit van een vertaling zonder dat de meting van een beoordelaar afhangt? Dit boek stelt een aanpak met matrices en ijkpunten voor.

Het uitgangspunt is dat je met matrices en ijkpunten de objectiviteit vergroot en zichtbaar maakt. De ijkpunten zijn - kort gezegd - geen echte evaluatiecriteria maar onderdelen van een (doel)tekst die voor de vertaler problematisch kunnen zijn en aanleiding tot bepaalde fouten kunnen geven. Door de ijkpunten vooraf te bepalen en door aan ieder ijkpunt een bepaald gewicht toe te kennen, wordt de evaluatie controleerbaarder en minder afhankelijk van de evaluator.

De bijdragen van Chris Van de Poel en Winibert Segers over de ijkpuntenmethode vormen de kern van het boek. In de andere bijdragen formuleren verschillende (Belgische en Nederlandse) auteurs uit de vertaleropleiding en uit de professionele praktijk hun visie over vertaalevaluatie. Deze bijdragen plaatsen de ijkpuntenmethode in een bredere context.

Het boek is in negen hoofdstukken ingedeeld.

Meer >>

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.