Nog iemand lachen met Google Translate?

In een vorig artikel ("Google laat Systran vallen en kiest resoluut voor eigen vertaalsysteem") meldden we dat het Amerikaanse internetzoekbedrijf Google geen gebruik meer maakt van de automatische vertaaltechnologie (MT) van de Franse marktleider Systran. Google gebruikt voortaan enkel nog de eigen technologie.

De automatische vertaaltechnologie van Google lijkt slechts in beperkte mate gebaseerd op grammaticale en syntactische regels en is grotendeels corpusgebaseerd. De corpora zijn in hoofdzaak gealigneerde tweetalige teksten die door menselijke vertalers zijn vertaald. Groot potentieel lijkt het systeem vooral te halen uit zijn vermogen om autonoom te leren aan de hand van statistische analyse en beter te worden naarmate het met meer tweetalig tekstmateriaal wordt gevoed.

Over de resultaten die automatische vertaaltechnologie produceert, doen zowel leken als taalkundigen graag schamper. Vaak levert de vertaalcomputer inderdaad hilarische vertalingen af.

Wij laten de belangstellende lezer aan de hand van de onderstaande vertalingen zelf oordelen.

Wij stuurden het artikel ‘Vertalingen objectief evalueren’ van 16 mei 2007 naar de vertaalcomputers van Google, Systran en SDL.
Vervolgens analyseerden we kort het resultaat van Google en pasten we onze brontekst enigszins aan in functie van de vaststellingen.

De lezer begrijpt dat noch de analyse noch de aanpassingen aan de brontekst grondig, laat staan wetenschappelijk mogen worden genoemd.

De brontekst kunt u ook hier raadplegen: Vertalingen objectief evalueren.


Dit is de originele brontekst:

Bij uitgeverij Acco is het boek "Vertalingen objectief evalueren: Matrices en ijkpunten" verschenen. De redactie is van Chris Van de Poel en Winibert Segers.

Hoe evalueer je een vertaling objectief? Hoe meet je vertaalvaardigheid op een betrouwbare en valide manier? Hoe meet je de kwaliteit van een vertaling zonder dat de meting van een beoordelaar afhangt? Dit boek stelt een aanpak met matrices en ijkpunten voor.

Het uitgangspunt is dat je met matrices en ijkpunten de objectiviteit vergroot en zichtbaar maakt. De ijkpunten zijn - kort gezegd - geen echte evaluatiecriteria maar onderdelen van een (doel)tekst die voor de vertaler problematisch kunnen zijn en aanleiding tot bepaalde fouten kunnen geven. Door de ijkpunten vooraf te bepalen en door aan ieder ijkpunt een bepaald gewicht toe te kennen, wordt de evaluatie controleerbaarder en minder afhankelijk van de evaluator.

De bijdragen van Chris Van de Poel en Winibert Segers over de ijkpuntenmethode vormen de kern van het boek. In de andere bijdragen formuleren verschillende (Belgische en Nederlandse) auteurs uit de vertaleropleiding en uit de professionele praktijk hun visie over vertaalevaluatie. Deze bijdragen plaatsen de ijkpuntenmethode in een bredere context.

Het boek is in negen hoofdstukken ingedeeld.

Meer >>


Systran vertaalt de originele brontekst:

At publisher Acco the book is translations objectively evaluates: Matrices and benchmarks appeared. The redactie is of Chris of the pond and Winibert Segers.

How do you evaluate a translation objectively? How do you measure vertaalvaardigheid in a reliable and valid manner? How do you measure the quality of a translation without measuring depends on a valuer? This book presents a treatment with matrices and benchmarks.

The main point is that you make objectivity with matrices and benchmarks increased and visible. The benchmarks - have been briefly said - no real evaluation criteria but components of (aim) a text which can be for the translator problematic and can create certain errors. By stipulating the benchmarks in advance and by knowing a certain weight to every benchmark, the evaluation and less become more controllable dependent on the evaluator.

The contributions of Chris of the pond and Winibert Segers concerning the benchmark method form the core of the book. In the other contributions several (Belgian and Dutch) formulate authors from translator training and from the professional practice their vision concerning vertaalevaluatie. These contributions place the benchmark method in a broader context.

The book has been classified in nine chapters.

More >>


Google Translate vertaalt de originele brontekst:

In Acco is publishing the book "Translations objectively evaluate: Matrices and benchmarks" published.

How do you evaluate objectively a translation? How to meet your vertaalvaardigheid on a reliable and valid way? How do you measure the quality of a translation without the measurement of an assessor depends? This book suggests an approach with matrices and benchmarks.

The starting point is that you matrices and benchmarks enhances the objectivity and visible. The benchmarks are short-no real evaluation criteria but parts of one (goal) text for the translator can be problematic and lead to certain errors can give. The benchmarks to determine in advance and by reference to any one particular weight shall be sub-ject to evaluation controleerbaarder and less dependent on the evaluator.

The contributions of Chris Van de Poel and Winibert Segers on ijkpuntenmethode form the core of the book. In other help formulate different (Belgian and Dutch) authors from the vertaleropleiding and the professional practice their vision of vertaalevaluatie. These contributions place the ijkpuntenmethode in a broader context.

The book is divided into nine chapters.

More>>


Een korte analyse van de vertaling van Google Translate geeft al snel enig inzicht in de taalkundige moeilijkheden waarmee Google worstelt.
Met dat inzicht herschreven we al even snel het originele Nederlandse artikel in een soort Googlevriendelijk of Google-controled Nederlands en stuurden het opnieuw naar de vertaalcomputer.

----------

De brontekst in Google-vriendelijk Nederlands:

"Vertalingen objectief evalueren: Matrices en ijkpunten" is de titel van een nieuw boek dat is uitgegeven door uitgeverij Acco. De auteurs zijn Chris Van de Poel en Winibert Segers.

Hoe evalueer je een vertaling objectief? Hoe meet je vertaalvaardigheid op een betrouwbare en valide manier? Hoe meet je de kwaliteit van een vertaling zonder dat de meting afhangt van een beoordelaar? Dit boek stelt een aanpak met matrices en ijkpunten voor.

Het uitgangspunt is dat je de objectiviteit vergroot met matrices en ijkpunten. Je maakt de objectiviteit ook zichtbaar. De ijkpunten zijn geen echte evaluatiecriteria. Ze zijn onderdelen van een tekst die problematisch kunnen zijn voor de vertaler. Ze kunnen aanleiding geven tot bepaalde fouten. De evaluatie wordt gemakkelijker te verifiëren en minder afhankelijk van de evaluator, als je de ijkpunten vooraf bepaalt, en als je een bepaald gewicht toekent aan ieder ijkpunt.

De bijdragen van Chris Van de Poel en Winibert Segers over de ijkpuntenmethode vormen de kern van het boek. Verschillende (Belgische en Nederlandse) auteurs uit de vertaalopleiding en de professionele praktijk formuleren hun visie over de vertaalevaluatie in de andere bijdragen. Deze bijdragen plaatsen de ijkpuntenmethode in een bredere context.

Het boek is in negen hoofdstukken ingedeeld.

Meer >>


Google Translate vertaalt de aangepaste brontekst:

"Translations objectively evaluate: Matrices and benchmarks" is the title of a new book that is published by publishing Acco. The authors are Chris Van de Poel and Winibert Segers.

How do you evaluate objectively a translation? How to meet your vertaalvaardigheid on a reliable and valid way? How do you measure the quality of a translation without the measurement depends on an evaluator? This book suggests an approach with matrices and benchmarks.

The starting point is that you increase the objectivity with matrices and benchmarks. You make the objectivity also visible. The benchmarks are no real evaluation criteria. They are elements of a text which could be problematic for the translator. They can give rise to certain errors. The evaluation will be easier to verify and less dependent on the evaluator, if you pre-determine the benchmarks, and if you have a certain weight assigned to each benchmark.

The contributions of Chris Van de Poel and Winibert Segers on ijkpuntenmethode form the core of the book. Several (Belgian and Dutch) authors from the translation and the professional practice formulate their vision of the vertaalevaluatie in other contributions.

These contributions place the ijkpuntenmethode in a broader context.

The book is divided into nine chapters.

More>>


Systran vertaalt de aangepaste brontekst:

Translations evaluate objectively: Matrices and benchmarks are the title of a new book that have been spent by publisher Acco. The authors are Chris of the pond and Winibert Segers.

How do you evaluate a translation objectively? How do you measure vertaalvaardigheid in a reliable and valid manner? How do you measure the quality of a translation without measuring depends on a valuer? This book presents a treatment with matrices and benchmarks.

The main point is that you the objectivity increased with matrices and benchmarks. You make objectivity also visible. The benchmarks are no real evaluation criteria. They are parts of a text which can be problematic for the translator. They can create certain errors. The evaluation becomes dependent to less more easily and on the evaluator, verify if you stipulate the benchmarks in advance, and if you a certain weight grants to every benchmark.

The contributions of Chris of the pond and Winibert Segers concerning the benchmark method form the core of the book. Several (Belgian and Dutch) authors from the vertaalopleiding and the professional practice formulate their vision concerning the vertaalevaluatie in the other contributions. These contributions place the benchmark method in a broader context.

The book has been classified in nine chapters.

More >>


SDL Free Text Translator vertaalt de aangepaste brontekst:

"Translations objective evaluate: Matrices and ijkpunten" is the title of a new book that has been spent by publisher Acco. The authors its Chris Van the Abutted and Winibert Segers.

How do you evaluate a translation objective? How do your vertaalvaardigheid measure on a trustworthy and valide manner? How measure you the quality of a translation without that the measurement depends of a beoordelaar? This book proposes an approach with matrices and ijkpunten.

The point of departure is that you the objectivity increase with matrices and ijkpunten. You make the objectivity also visibly. The ijkpunten its no real evaluation criteria. They are parts of a text that problematically can be for the translator. They can give cause till particular wrong. The evaluation becomes to verify easier and less dependent on the evaluator, if you fixed the ijkpunten beforehand, and as you award a particular weight at every ijkpunt.

The contributions of Chris Van the Abutted and form Winibert Segers over the ijkpuntenmethode the core of the book. Different (Belgian and Dutch) authors from the ver-taalopleiding and the professional practice their view over the vertaalevaluatie in the other contributions formulate. These the ijkpuntenmethode in a broader context place contribute.

The book has been classified in nine chapters.

More>>

----------

Wilt u reageren op dit artikel of wilt u uw inzichten en ervaringen delen met de lezers van De Taalsector? U kunt uw bericht sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Originele brontekst:
Vertalingen objectief evalueren

Meer info: www.google.com/translate

Meer info: www.systransoft.com

Meer info: www.freetranslation.com

_________
Reactie
Het was natuurlijk leuk geweest als jullie toch even hadden aangegeven welk "inzicht" jullie gebruikt hebben voor de wijzigingen aan de tekst. Sommige wijzigingen zijn subtiel en heel effectief (werkwoordsvolgorde), andere maken er een tekst van die zó niet meer bruikbaar is in het Nederlands: teveel korte zinnen. En dat was misschien niet eens echt nodig geweest, meer komma's plaatsen helpt vaak ook al .. (Maarten Jansonius)
__________

(dd - 28/11/2007)

 


Update 1 van 22 maart 2023: vertaling door Google Translate van de aangepaste brontekst

"Evaluating Translations Objectively: Matrices and Benchmarks" is the title of a new book published by Acco. The authors are Chris Van de Poel and Winibert Segers.

How do you objectively evaluate a translation? How do you measure translation skills in a reliable and valid way? How do you measure the quality of a translation without the measurement depending on an assessor? This book proposes an approach with matrices and checkpoints.

The starting point is that you increase objectivity with matrices and benchmarks. You also make objectivity visible. The benchmarks are not real evaluation criteria. They are parts of a text that can be problematic for the translator. They can give rise to certain errors. The evaluation becomes easier to verify and less dependent on the evaluator if you define the checkpoints in advance, and if you assign a certain weight to each checkpoint.

The contributions of Chris Van de Poel and Winibert Segers on the benchmark method form the core of the book. Various (Belgian and Dutch) authors from translation training and professional practice formulate their views on translation evaluation in the other contributions. These contributions place the benchmark method in a broader context.

The book is divided into nine chapters.

More >>


Update 2 van 22 maart 2023: vertaling door Google Translate van de oorspronkelijke brontekst

The book "Evaluating translations objectively: Matrices and benchmarks" has been published by Acco. The editors are Chris Van de Poel and Winibert Segers.

How do you objectively evaluate a translation? How do you measure translation skills in a reliable and valid way? How do you measure the quality of a translation without depending on an assessor? This book proposes an approach with matrices and checkpoints.

The starting point is that matrices and benchmarks increase objectivity and make it visible. In short, the benchmarks are not real evaluation criteria, but parts of a (target) text that can be problematic for the translator and can give rise to certain errors. By predetermining the benchmarks and by assigning a certain weight to each benchmark, the evaluation becomes more verifiable and less dependent on the evaluator.

The contributions of Chris Van de Poel and Winibert Segers on the benchmark method form the core of the book. In the other contributions, various (Belgian and Dutch) authors from translator training and from professional practice formulate their views on translation evaluation. These contributions place the benchmark method in a broader context.

The book is divided into nine chapters.

More >>


Update 3 van 22 maart 2023: vertaling door DeepL van de oorspronkelijke brontekst

Publisher Acco has published the book "Evaluating translations objectively: Matrices and benchmarks" has been published. It is edited by Chris Van de Poel and Winibert Segers.

How do you evaluate a translation objectively? How do you measure translation proficiency in a reliable and valid way? How do you measure the quality of a translation without the measurement depending on an evaluator? This book proposes an approach with matrices and benchmarks.

The premise is that you use matrices and benchmarks to increase objectivity and make it visible. The benchmarks are - in short - not real evaluation criteria but parts of a (target) text that can be problematic for the translator and can give rise to certain errors. By defining the benchmarks in advance and assigning a certain weight to each benchmark, the evaluation becomes more verifiable and less dependent on the evaluator.

The contributions by Chris Van de Poel and Winibert Segers on the benchmark method form the core of the book. In the other contributions, several (Belgian and Dutch) authors from translator education and professional practice formulate their views on translation evaluation. These contributions place the calibration point method in a broader context.

The book is divided into nine chapters.

More >>

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.