Terminologie: domeinverlies en domeinwinst - 20-21 april 2023 Brussel

Terminology: Domain Loss and GainTerminologie is saai, toch?

En wanneer terminologen uit heel de wereld naar Brussel komen voor hun internationaal congres, dan klinkt hun congresthema zo mogelijk nóg saaier: "Terminology: Domain Loss and Gain".

Nochtans is dit congresthema een en al actualiteit. Neem nu Vlaams onderwijsminister Ben Weyts. Die weigerde deze week de aanvraag van drie Vlaamse universiteiten (KU Leuven, UGent en VUB) om een Engelstalige masteropleiding burgerlijk ingenieur aan te bieden en de Nederlandstalige master te schrappen. Voor de minister is het onbespreekbaar en hij waarschuwt voor een ondoordachte verengelsing van het hoger onderwijs: "Dit kan ertoe leiden dat het Nederlands als wetenschapstaal verzwakt," zegt hij. 

Et voilà, daarmee zitten we helemaal op het komende terminologiecongres over domeinverlies en -winst. Want met welke wervende vraag nodigen de organisatoren van NL-Term jou uit om het congres bij te wonen? Juist: "Moeten we ons zorgen maken over de toenemende verengelsing in onze moedertalen? Er zijn inderdaad tal van thema’s waarvoor we in onze eigen talen Engelse termen gebruiken. In een aantal landen worden in het hoger onderwijs ook al heel wat colleges in het Engels gegeven. Hoe onvermijdelijk is dat alles? En hoe erg is het?"

 

Ben Weyts zal er vermoedelijk niet zijn, maar wel meer dan veertig andere sprekers die hierover hun inzichten komen delen op 20 en 21 april in Brussel.

Naast theoretische inzichten komen op het congres ook heel wat praktijkvoorbeelden aan bod uit o.m. het Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Baskisch, Iers, IJslands, Noors, Mongools, Maltees en Georgisch.

Wil jij weten welke van deze talen op systematische wijze eigen termen introduceren en daarbij succes oogsten? Wil jij de succesformule voor domeinwinst ontdekken? Of horen hoe erg het in sommige talen gesteld is met domeinverlies? Antwoorden op 20 en 21 april 2023 in Brussel.

Domeinverlies?
Met domeinverlies is het fenomeen bedoeld dat een taal op een gegeven moment in een bepaald domein van de samenleving niet langer wordt gebruikt. Dat kan in het hoger onderwijs zijn, of in specifieke publicaties, of in de lokale vestigingen van multinationals, of in bepaalde media bijvoorbeeld. Zodra een taal haar functie of monopolie - en dus ook haar status - verliest in een bepaald domein, is er in dat domein geen behoefte meer om nieuwe woorden en termen te smeden. Anders gezegd, de taal verschraalt in zekere mate en dat kan tot verlies van functie, monopolie en status in andere domeinen leiden. Waarnemers lijken het erover eens dat in domeinverlies een groter gevaar voor de teloorgang van een taal schuilt dan in het overmatige gebruik van geïmporteerde woordenschat.

Overigens weigerde Ben Weyts ook de aanvraag van KU Leuven om een Engelstalige bachelor in de toegepaste taalkunde (Bachelor of Applied Linguistics) aan te bieden. Het gaat om een opleiding waarin studenten Frans en Spaans zouden leren in het Engels.


Alle inhoudelijke en praktische informatie over dit congres staat op de congreswebsite.

Op zijn website licht Ben Weyts zijn standpunt over de Nederlandstalige masteropleiding burgerlijk ingenieur toe.

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.