Nieuwe handreiking moet ongevallen door taalproblemen verminderen

Handreiking Taal en veiligheidsrisico5 tot 10% van de arbeidsongevallen is te wijten aan een taalprobleem. Om daar iets aan te doen brengen werkgevers en werknemers in Nederland nu samen een Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s uit.

Sinds 2012 houdt de Nederlandse inspectie die arbeidsongevallen onderzoekt ook rekening met de taalomstandigheden. De inspectie had namelijk gemerkt dat 5 tot 10% van de arbeidsongevallen het gevolg van taalproblemen is.

Die taalproblemen zijn divers. Soms is het probleem een gebrek aan taalkennis of taalvaardigheid bij de werknemer, soms gebruikt het bedrijf onduidelijke of te complexe taal.

Onder meer omdat de arbeidsinspectie nu ook naar taal kijkt, hebben heel wat bedrijven op eigen houtje al initiatieven ontwikkeld om taal- en communicatieproblemen in hun bedrijf aan te pakken.

Handreiking
Om die initiatieven extra te steunen is er nu de Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s, een uitgave van de Stichting van de Arbeid, het landelijke overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers in Nederland.

De Handreiking geeft inzicht in alle aspecten die met taal als veiligheidsrisico te maken hebben. Ze reikt handvatten aan om deze problemen in een bedrijf aan te pakken.
Met deze handreiking inventariseer en evalueer je stap voor stap de taalrisico’s en kies je de juiste aanpak. Fiches geven oplossingen voor concrete problemen aan en verwijzen naar nuttige websites en organisaties. 

De Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s is op de website van de Stichting van de Arbeid in pdf te downloaden.


Meer info: http://www.stvda.nl/~/media/Files/Stvda/Nota/2010_2019/2014/20140418-handreiking-taal-en-veiligheidsrisicos.ashx


(Miet Ooms)

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.