Vorige week werd in Bonn, ter gelegenheid van de conferentie Localization World, TM Marketplace boven de doopvont gehouden.

TM staat voor translation memory ofte vertaalgeheugen. TM Marketplace wil een broker van vertaalgeheugens worden. En daarmee bedoelen we niet de technologie, maar de inhoud van het vertaalgeheugen.


TM Marketplace wil een platform zijn waar vraag en aanbod met elkaar in contact komen. Het aanbod moet komen van eigenaars van vertaalgeheugens. De vraag moet komen van om het even welke partij die voordeel ziet in het gebruik of de exploitatie van een vertaalgeheugen. Zo"n vertaalgeheugen zou bijvoorbeeld een bijkomend branchespecifiek vertaalgeheugen kunnen zijn waarmee de rentabiliteit van het vertaalproductieproces verhoogd kan worden. Mogelijke voordelen zijn allicht o.m. een coherenter gebruik van de brancheterminologie, een verrijking van de termextractie, een scherper zicht op termen in gebruik door uitgebreider concordantieresultaten.

Om juridische en auteursrechtelijke redenen verandert niet het eigenlijke vertaalgeheugen van eigenaar, maar wordt een gebruiks- of exploitatielicentie verhandeld.


Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn het eerste het beste amateurvertaalgeheugen te verhandelen. Om dat te vermijden wil TM Marketplace ieder vertaalgeheugen een Quality Assurance Certificate geven. Het kwaliteitscertificaat moet de potentiële koper vertellen wat het kwaliteitsniveau is van de vertaling. Is de vertaling gereviseerd? Gepubliceerd? Daarnaast lijkt ook een indicatie van de structurele integriteit van het vertaalgeheugen wenselijk. Evident is informatie over de talencombinatie en de vaktechnische categorie waartoe de inhoud behoort. Bovendien moeten de vertaalgeheugens leverbaar zijn in de courante formaten.

Wat moet een vertaalgeheugen kosten?
TM Marketplace suggereert dat de prijs wordt berekend op basis van het aantal vertaaleenheden. Het staat de eigenaar vrij om zelf de prijs te bepalen, al neemt TM Marketplace zich wel voor een richtinggevende aanbeveling te formuleren.

Aan aanbieders die bezorgd zijn om het vertrouwelijke karakter van de inhoud stelt TM Marketplace voor het vertaalgeheugen te anonimiseren en de volgorde van de vertaaleenheden willekeurig door elkaar te gooien.

Wie geld wil verdienen met een vertaalgeheugen door het in licentie te geven, moet er zich uiteraard eerst van vergewissen dat hij de eigenaar is van het vertaalgeheugen, en dus ook van alle intellectuele eigendomsrechten op brontekst en doeltekst. Wie vergat met de externe vertaaldienstenleverancier de afspraak te maken dat die het auteursrecht op de vertaling afstaat, mag een juridisch sluitende exploitatie van zijn vertaalgeheugen door derden vergeten.


Wat denkt u wat de waarde is van úw vertaalgeheugen op de markt? Bent u bereid om bepaalde delen van uw vertaalgeheugen in licentie te geven? Aan wie? Aan wie niet? Voor welke vertaalgeheugens zou u zelf belangstelling hebben? Hoe zou u berekenen wat het u mag kosten?

De idee van een marktplaats voor vertaalgeheugens is niet nieuw maar het concept lijkt stilaan enige maturiteit te krijgen. TM Marketplace is een partnerschap tussen Multilingual Computing (de uitgever van MultiLingual Computing & Technology) en International Writers" Group (vertaal- en redactiebureau geleid door Jost Zetzsche).


Meer info: www.tmmarketplace.com

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.