Deutschlehrertag 2020Op zaterdag 17 oktober 2020 wordt in Brussel de jaarlijkse Deutschlehrer*innentag gehouden. De studiedag is dit jaar opgevat als een face-to-face gelegenheid om met behulp van de Design Thinking-methode creatieve ideeën voor de goede lespraktijk te genereren en uit te werken tot "prototypes" die oplossingen bieden voor complexe problemen.

Design Thinking is een creatief proces (bv. met een brainstorming) om samen ideeën en oplossingen te genereren voor complexe problemen. Door de problemen en ideeën vanuit verschillende perspectieven en met verschillende methoden te bekijken ontstaat een "prototype" dat men vervolgens in de praktijk kan testen.


Complexe problemen

Doel van de Deutschlehrertag is ideeën te genereren voor de les- en werkpraktijk rond onderwerpen die jou als leraar Duits bezighouden en om vervolgens daarrond in een gemodereerde werkgroep een "prototype" uit te werken.

Mogelijke onderwerpen? Hoe kan ik de hele school (leerlingen, maar ook ouders, vakleraren, schooldirectie enz.) ervan overtuigen dat Duits een goede investering in de toekomst is? Hoe kan ik beter, duurzamer en met meer persoonlijke winst netwerken zowel in teamverband als buiten de schoolmuren? Gemotiveerde leraren geven beter les, gemotiveerde leerlingen leren beter; hoe kan ik zowel mezelf als de leerlingen ertoe brengen om het beste van onszelf te geven in de les en voor de leerstof? Hoe kan ik actiegerichtheid en projectwerk op een zinvolle manier in mijn lespraktijk integreren? Hoe kan een goede en interactieve les Duits in blended learning-formaat (met face-to-face sessies, asynchrone online sessies en live online sessies) er in de toekomst uitzien?

Naast actieve samenwerking in werkgroepjes biedt de Deutschlehrertag zoals altijd de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen en te netwerken met collega"s.

De Deutschlehrertag is een gezamenlijke organisatie van het Goethe-Institut in Brussel, de Duitse ambassade en de Belgische Vereniging van Germanisten en Leraren Duits (BGDV, Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband).


Alle informatie over de studiedag op 17 oktober 2020 in Brussel is te raadplegen op de website van het Goethe-Institut Brussel.

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.