Kiezen voor Nederlandse vaktaal?!

TiNT-dag 2019De verengelsing van het Nederlandse taalgebied doet zich ook in de vaktaal voor. Hoe ga je daar als terminoloog mee om, bijvoorbeeld wanneer je voor een nieuw begrip een Nederlandse term moet vinden? Of stel je inmiddels gewoon de Engelse term voor?

Dat is de kwestie waarover de komende TiNT-dag, vrijdag 29 november 2019 in Leiden, zich zal buigen. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied.


TiNT 2019

De keuze voor Nederlandse of Engelse termen kan vanuit veel verschillende perspectieven beschouwd worden, maar voor de terminoloog is het een concrete vraag die in de praktijk beantwoord moet worden. Het is net met deze concrete vragen uit de praktijk van de terminoloog dat de TiNT-dag dit jaar aan de slag gaat.

De thematiek van de verengelsing wordt eerst in een plenaire lezing vanuit een taalpsychologische optiek geanalyseerd door prof. dr. Annette de Groot (em. Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Programmagroep Brain & Cognition). De titel van haar lezing: "Overvloedig Engels in het hoger onderwijs: de wrange oogst".

Na de plenaire lezing gaat het publiek de rest van de dag in werkgroepen aan de slag met concrete voorbeelden: Hoe omschrijf je een begrip, hoe maak je een duidelijke definitie? Hoe bepaal je of er voor je begrip wel een Nederlandse term bestaat? Hoe ga je om met termvariatie: welke term is nu de beste?

De dag sluit af met een algemene sessie (en een netwerkborrel).

TiNT 2019 is bedoeld voor een breed publiek van vertalers, terminologen, ambtenaren die bezorgd zijn om heldere taal, wetenschappers die bezorgd zijn om een toegankelijke wetenschapstaal, onderzoekers en belangstellenden op het gebied van de Nederlandstalige terminologie. Ook studenten zijn nadrukkelijk welkom.

De titel van de editie 2019 van de TiNT-dag is "Kiezen voor Nederlandse vaktaal?!". Is het een vraag? Of is het vooral een aanmaning uit naam van de organiserende vereniging NL-Term, de vereniging voor Nederlandstalige terminologie?


NL-Term

NL-Term werd opgericht in 1997 met steun van de Taalunie. NL-Term noemt zichzelf een veldvereniging; het is een aanspreekpunt voor iedereen die betrokken is bij de Nederlandstalige terminologie, zowel de praktijk als de theorie.

NL-Term organiseerde inmiddels ruim twintig congressen en symposia. De vereniging staat open voor samenwerking met andere organisaties die zich met aan de terminologie verwante activiteiten bezighouden. Marcel Thelen en Joost Buysschaert zijn momenteel de covoorzitters van de vereniging.

Meer gedetailleerde informatie over de TiNT-dag 2019 is te raadplegen op de nieuwe website van NL-Term.

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.