Taalunie onderneemt grondige verkenning taalsector: doe mee met de sectorenquête

De Taalsector beeldmerk“In Nederland en Vlaanderen is ontegenzeggelijk een stevige taalsector aanwezig. Maar een verkenning van wat die sector inhoudt, ontbreekt zowel inhoudelijk als getalsmatig."

"De vraag om deze verkenning ter hand te nemen is urgent, zeker nu de sector als gevolg van toenemende migratie, internationalisering en informatie- en communicatietechnologie, aan belang alleen maar toeneemt."

Dat zegt de Taalunie, de Vlaams-Nederlandse beleids- en kennisorganisatie voor het Nederlands. En daarom laat de Taalunie momenteel een "verkennend onderzoek naar de taalsector" in het Nederlandse taalgebied uitvoeren.

Door een korte enquête in te vullen kunt u direct bijdragen aan de zichtbaarheid van uw beroep en de sector. Doe mee!


De economische betekenis van de taalsector

De Taalunie laat dus een verkennend onderzoek naar de taalsector uitvoeren. Het resultaat van de verkenning moet een eerste beschrijving van de taalsector zijn, niet alleen in Nederland, Vlaanderen en Brussel, maar ook in Suriname en op de Caribische eilanden waar het Nederlands een officiële taal is. Op basis daarvan moet duidelijk worden in welke economische sectoren taaldiensten en taalproducten worden geleverd, en wat hun bijdrage daaraan is. Zo moet voor het eerst een overzicht ontstaan van de economische betekenis van de taalsector, over de volle breedte.


De taalsector over zijn volle breedte

Het verkennend onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd, bouwt voort op (beperkt) bestaand onderzoek naar de taalsector, maar verschilt daarin zowel wat betreft de regio die in beeld wordt gebracht als wat betreft de sector die beschreven wordt. Waar eerder onderzoek vooral Europees georiënteerd was, richt dit onderzoek zich op het Nederlandse taalgebied. En waar eerder onderzoek vooral de vertaalsector in beeld bracht, gooit dit onderzoek het net breder uit: er wordt ook gekeken naar tekstschrijvers, journalisten, logopedisten, taaltrainers, en anderen wier diensten of producten in essentie talig zijn.

De taalsectorverkenning gaat informatie presenteren die beschikbaar is in openbare bronnen en informatie die verstrekt wordt door de sector zelf. De gegevens worden verzameld door middel van deskresearch, gesprekken met deskundigen en een enquête binnen de sector. En het eindrapport zal naast de ‘droge’ gegevens ook portretten van enkele taalprofessionals bevatten.


Doe mee!

Gisteren is een korte enquête gelanceerd, een belangrijk onderdeel van het verkennend onderzoek naar de taalsector. U kunt zelf aan dit onderzoek meewerken door de enquête in te vullen. Dit kost ongeveer 10 minuten en u draagt er direct mee bij aan de zichtbaarheid van uw beroep. De uiterste datum voor het invullen van de enquête (voor België) is 8 juni 2018.

De enquête is samengesteld in consultatie met deskundigen en vertegenwoordigers van branche- en vakorganisaties uit de taalsector. De resultaten van de enquête en van het gehele sectoronderzoek zullen bekendgemaakt worden tijdens het komende DRONGO talenfestival, hét taalsectorevent van 2018 dat op 9 en 10 november in Nijmegen plaatsvindt.


Wie is wie?

Zoals gezegd wordt dit verkennend onderzoek naar de taalsector uitgevoerd in opdracht van de Taalunie. Maaike Verrips (De Taalstudio, Amsterdam) leidt het project, De Taalsector werkt eraan mee met onderzoek en advies.

Wie meer informatie wil over dit onderzoek, kan contact opnemen met Maaike Verrips (via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. +31 85 877 01 87) of met Dries Debackere (via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. +32 9 269 04 66).

Wilt u graag dat uw naam of die van uw organisatie opgenomen wordt in het eindrapport als een van de organisaties die het onderzoek mogelijk hebben gemaakt? Dat kan. U kunt het in de enquête aangeven.

U kunt in de enquête ook aangeven of u prijs stelt op een uitnodiging voor de presentatie van het onderzoek tijdens het DRONGO talenfestival.

U mag de enquête via uw eigen netwerken verder verspreiden.

Ten slotte worden de gegevens die u in de enquête verstrekt, anoniem verwerkt en uitsluitend ten behoeve van dit onderzoek gebruikt.

 

Naar de enquête voor België (Vlaanderen en Brussel):

Voor de individuele taalprofessional: https://goo.gl/forms/HExRzgVPT3wsH4OR2

Voor bedrijven en organisaties in de taalsector: https://goo.gl/forms/29GK1sXs3ggn8qWw1

 

(Update: de enquête voor Nederland is inmiddels afgesloten vanwege voldoende respons.)
Naar de enquête voor Nederland:

Voor de individuele taalprofessional: https://goo.gl/qJzR2U
Voor bedrijven en organisaties in de taalsector: https://goo.gl/CTcB9C

 

Naar de enquête voor Suriname:

Voor de individuele taalprofessional: https://goo.gl/KviDaC
Voor bedrijven en organisaties in de taalsector: https://goo.gl/PUUNE7

 

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.