Wet van 10 april 2014Bij uitgeverij Wolters Kluwer (Mechelen) is het boek "Wet van 10 april 2014 tot instelling van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken zoals gewijzigd bij de wet van 19 april 2017" verschenen. Het boek is van de hand van Toon Lysens en Luc Naudts. Isabelle Bambust las het boek. Hier komt haar recensie.

Isabelle Bambust, Gent - Nieuwe wetten, nieuwe rechtsleer, en vaak ook nieuwe boeken. En dit nationaal register belangt u aan, beste vertaler, tolk, vertaler-tolk! Dus… rijst de vraag of dit boek van Toon Lysens (erevoorzitter rechtbank van koophandel Tongeren) en Luc Naudts (advocaat-curator) op uw schap moet staan...

 

Over het aantal bladzijden

Dit is een boek van 403 bladzijden. Qua nieuwe duiding zijn alleen de bladzijden V tot XII, de bladzijden 1 tot 71, de bladzijden 359 tot 368 (over de deontologische code van de gerechtsdeskundigen), en de bladzijden 374 tot 378 (over de deontologische code voor de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken) van belang.

Het gaat met andere woorden om ongeveer 86 bladzijden die ons iets bijbrengen wat we nog niet konden lezen in de parlementaire voorbereidingen (Deel 2), of in de wetten zelf (Deel 3) of in de uitvoeringsbesluiten (Deel 4).

Op die 86 meest interessante bladzijden wordt elk wetsartikel nog eens letterlijk overgenomen, en vaak gewoon nogmaals met andere woorden geformuleerd.


De structuur van het verklarende gedeelte

De opbouw van het verklarende gedeelte (de bladzijden 1 tot 71) vind ik persoonlijk niet erg origineel. In niets wordt afgeweken van de artikelstructuur van de wettekst. Daardoor komt het verklarende gedeelte opaak over. Onder elk wetsartikel staat een commentaar, waardoor de lezer geen echt inhoudelijk overzicht krijgt. Veel liever had de tolk, vertaler of vertaler-tolk een overzichtelijke dwarsdoorsnede  gelezen, bestaande uit afzonderlijke thema’s waarin dan (af en toe) naar wetsartikels wordt verwezen.

Taalzorg

De (taal)zorg had hier en daar beter gekund. Op bladzijde 359 staat ‘19 april 2007’ i.p.v. ‘19 april 2017’. Op bladzijde 57 moeten we ‘verschillende instanties’ lezen, en op bladzijde VI ‘gerechtelijke overheden’.


De gecoördineerde versie van de wet

Een leesbare gecoördineerde versie van de wet (waarin dus de versie van 2014 én de aanpassingen van 2017 in één document te vinden zijn) wordt niet in het boek weergegeven.

Vandaag is die gecoördineerde versie voor eenieder vrij toegankelijk: zie
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014041090&table_name=wet


U doet met uw schap wat u wilt

Zonder dit boek mist u enkele interessante weetjes. Zo kan de vertaler, tolk of vertaler-tolk zijn medewerking in burgerlijke zaken weigeren.

Wanneer er een reden van wraking tegen de vertaler, tolk of vertaler-tolk bestaat, moet hij dit aan de partijen meedelen. Doch, hij moet zich niet van de zaak onthouden indien de partijen hem vrijstelling verlenen. Die regeling tot vrijstelling bestaat niet uitdrukkelijk voor de vertaler, tolk of vertaler-tolk, maar de auteurs passen de regeling voor de deskundigen analoog toe.

Het kostenplaatje van het boek is 87,37 euro.

Isabelle Bambust verrichtte tot eind 2017 onderzoek over recht en taal aan de Universiteit Gent en is momenteel als research fellow verbonden aan de onderzoeksgroep tolkwetenschap van de KU Leuven.


ISBN: 9789046594681

 

Meer info: http://shop.wolterskluwer.be/shop/nl_BE/navigation/10/Wet-van-10-april-2014-tot-instelling-van-een-nationaal-register-voor-gerechtsdeskundigen-?p=BPNWPVBI17060

Meer info: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014041090&table_name=wet

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.