De taalsector warmt op Tijdens De Warmste Week (van 18 tot 24 december) zamelt Music for Life geld in voor meer dan duizend goede doelen. Ook de taalsector warmt op. Help jij graag mensen rond taal? Hier zijn goede doelen waar je als taalliefhebber of taalprofessional misschien wel extra om geeft. Alle vzw's (verenigingen zonder winstoogmerk) zijn goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting.

Meedoen met De Warmste Week van Music for Life kan door zelf een actie te registreren (tot en met 23 december om middernacht), de warmathon te lopen, mee te bakken met de koekenbak van Ketnet, een vlammetje te kopen of een plaat aan te vragen.

 

 

Sociaal Vertaalbureau van Brussel Onthaal

Het Sociaal Vertaalbureau van Brussel Onthaal biedt sociaal tolk- en vertaaldiensten voor de non-profit in het Brussels Gewest (en Vlaanderen). De organisatie beheert een netwerk van ongeveer 700 tolken en vertalers voor ongeveer honderddertig talen.

Meer info: www.sociaalvertaalbureau.be

 

Luisterpunt

Luisterpunt is de Vlaamse openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking. Iedereen die blind of slechtziend is, MS, afasie of dyslexie heeft, kan bij Luisterpunt terecht voor goede boeken. Kortom, aan iedereen die maar moeilijk of helemaal niet een gewoon gedrukt boek kan lezen, bezorgt Luisterpunt lectuur in een aangepaste vorm (braille of Daisy-luisterboeken).

Meer info: www.luisterpuntbibliotheek.be

Meer info: www.ikhaatlezen.be

 

Kamelego

Voor blinden en slechtzienden geeft Kamelego dagelijks zeven Vlaamse kranten uit in audiovorm: De Standaard, De Morgen, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws en De Tijd. Zo hebben blinden en slechtzienden een gelijke, laagdrempelige toegang tot actualiteit, informatie en cultuur. Alle kranten zijn beschikbaar via internet (anderslezen.be, anderslezen-app). De Standaard en Het Nieuwsblad zijn ook verkrijgbaar via cd-rom.

Meer info: www.kamelego.be

 

Wablieft

Wablieft is het centrum voor duidelijke taal, een onderdeel van vzw Vocvo, het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs. Elke woensdag lezen meer dan 45.000 mensen de Wablieft-krant, een krant in duidelijke taal. Om de twee weken is er de Wablieft Start, als opstap naar de Wablieft-krant. Wablieft deelt ook expertise met andere organisaties in trainingen Duidelijk Schrijven. De redacteurs van Wablieft herschrijven ook folders, brieven, webteksten, formulieren ... in duidelijke taal. Graag lezen doet beter lezen. Daarom zijn er ook de Wablieft-boeken. Bij de boeken horen luister-cd's, lesmappen en allerlei activiteiten zoals leeskringen en studiedagen.

Meer info: www.wablieft.be

 

Leesweb - De Boekenkaravaan

De Boekenkaravaan is een leesbevorderingsproject van Leesweb vzw, waarbij vrijwilligers voornamelijk thuis bij taal- en kansarme gezinnen gaan voorlezen, om daar in de eerste plaats aan het leesplezier te werken. Ze betrekken de ouders bij het voorleesgebeuren en zoeken naar formules voor een duurzaam leesklimaat in het gezin.

Meer info: www.leesweb.org/karavaan

 

Transkript

Transkript vzw is actief in de productie van lectuur en alle andere informatie in aangepaste leesvormen voor mensen met een leesbeperking. De aangeboden leesvormen zijn audio (aangeboden op cd of online via anderslezen.be), groteletterdruk op maat, digitale tekstbestanden, braille en grafische voorstellingen in reliëf. Tot de diverse groep van personen met een leesbeperking behoren blinden en slechtzienden, mensen met dyslexie en met afasie (een taalstoornis door een hersenletsel), MS-patiënten die een gewoon gedrukte tekst soms niet kunnen hanteren en zeker de grote groep ouderen bij wie zichtproblemen en andere beperkingen het gewone lezen bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.

Meer info: www.transkript.be

 

CeTos

CeTos staat voor Centrum TaalOntwikkelingsStoornissen (voorheen Zelfhulpgroep Dysfasie). Ontwikkelingsdysfasie is een stoornis in het verwerven van de mondelinge taal. Dysfasie bemoeilijkt communicatie en sociale interactie. Volgens wetenschappers komt dysfasie voor bij 3% van de kinderen. CeTos vzw probeert kinderen, jongeren, (jong)volwassenen met een taalontwikkelingsstoornis en hun omgeving te ondersteunen. Omdat veel mensen niet weten wat taalontwikkelingsstoornissen zijn, hecht CeTos ook veel belang aan sensibilisering en informatieverstrekking.

Meer info: www.dysfasie.net

 

WAI-NOT

WAI-NOT vzw is er voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, zodat ook zij kunnen internetten binnen een veilige online omgeving. WAI-NOT is educatief, (re)creatief, informatief en interactief. De website gebruikt aangepaste tekst, gesproken woord, pictogrammen en beta- en scleraprenten. Om de site te kunnen gebruiken, hoef je niet te kunnen lezen of schrijven. Jongeren kunnen zelfstandig communiceren met vrienden, ouders en leerkrachten. WAI-NOT wil blijvend vernieuwend werken en het communiceren met beeldtaal verfijnen, de trends van de jeugd op internet blijven volgen en in een aangepast jasje gieten voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Meer info: www.wai-not.be

 

Ahosa

Ahosa vzw wil dat dove en slechthorende personen die communiceren in gesproken taal zich beter kunnen integreren in de "horende" samenleving. Ahosa wil de naaste omgeving, de bredere samenleving en de overheid gevoeliger maken voor deze "onzichtbare" beperking. Dit doet Ahosa via sensibilisatie. Daarnaast wil de vzw de leden informatie bieden over alles wat met gehoorstoornissen te maken heeft. "We willen lotgenoten de kans geven tot uitwisseling van ervaringen en gevoelens en tot ontspanning."

Meer info: www.ahosa.be

 

Vereniging Afasie

De Vereniging Afasie vzw zet zich in voor personen met afasie. Afasie is een verworven taalstoornis als gevolg van een hersenletsel (infarct, bloeding, trauma...). De vereniging organiseert in verschillende regio's ongeveer om de zes weken een bijeenkomst voor personen met afasie en hun partner.

Meer info: www.afasie.be

 

Wereldhuis Bonangana

Bij Bonangana zet een ploeg vrijwilligers zich tweemaal per week in om volwassen vluchtelingen Nederlands te leren. En eenmaal per week ondersteunen ze vluchtelingenkinderen en Belgische kinderen uit de lagere school bij hun huiswerk. Dat alles gebeurt in kleine groepjes en niet op een schoolse manier. Ook tijdens de schoolvakanties gaat de begeleiding gewoon door.

Meer info: www.bonangana.be

 

Zomerklap

Zomerklap is een zomerschool voor anderstalige jongeren tussen 12 en 17 jaar. Zij kunnen kennismaken met het Nederlands of de basis die ze hebben vanuit de OKAN-klassen (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers) verder ontwikkelen. Zo verlaagt de drempel om het nieuwe schooljaar te starten.

Meer info: http://zomerklap.be

 

Fevlado

Fevlado vzw, de Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties, vertegenwoordigt de Vlaamse doven, slechthorenden en doofblinden in het algemeen en gebruikers van de Vlaamse Gebarentaal in het bijzonder. Fevlado komt op voor de eigenheid, de rechten en het welzijn van dove, slechthorende personen en gebarentalige doofblinden en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal.

Meer info: www.fevlado.be

 

Lezen for Life

Lezen for Life is een initiatief van enthousiaste lezers i.s.m. Iedereen Leest en Confituur Boekhandels. Het concept is simpel: spaar een zelfgekozen bedrag per gelezen boek of organiseer een leuke leesactie. Meter en peter van de actie zijn Eva Mouton en Christophe Vekeman.

Meer info: https://www.facebook.com/lezenforlife/

 

Doe mee: https://dewarmsteweek.stubru.be/

Doe mee: http://dewarmsteweek-dashboard.stubru.be/vraag-een-plaat-aan

Doe mee: https://vlammetje.stubru.be/vlammetje

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.