Terminologie van de gezondheidszorg centraal op TiNT-dag 2016

TiNT-dag 2016 over terminologie van de gezondheidszorgOp vrijdag 18 november 2016 vindt in Bilthoven (Nederland) voor de achtste maal de TiNT-dag plaats. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Dit jaar staat op de TiNT-dag de terminologie van de gezondheidszorg centraal.

 

Daniëlle Timmermans is verbonden aan het academisch ziekenhuis en de medische faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam (VUmc). Ze is ook lid van de stuurgroep Begrijpelijke Taal van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO, de belangrijkste Nederlandse wetenschapsfinancier) én ze is ook verbonden aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven (RIVM), alwaar de TiNT-dag op 18 november plaatsvindt. Daniëlle Timmermans komt spreken over risicocommunicatie.

Medisch terminoloog Arnoud van den Eerenbeemt (Zorgtaal, Utrecht) komt spreken over kenmerken, toepassingen en uitdagingen van medisch Nederlands vroeger en nu.

Ronald Cornet, verbonden aan de Universiteit van Linköping (Zweden) en aan het Academisch Medisch Centrum (AMC, Amsterdam) komt spreken over gestructureerde zorginformatie.

Arabella D’Havé leidt de dienst Terminologie en Documentatie bij de FOD Volksgezondheid (voluit de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). Zij komt spreken over de vertaling van een internationale klinische standaardterminologie als basisvoorwaarde voor invoering in de Belgische gezondheidszorg en daarbuiten.

Hanneke Bot (Bilingual Communication & Training Bot, Utrecht) komt spreken over uitdagingen voor de terminologie in de geestelijke gezondheidszorg.

Verder komen Soufyan Belkaid en Tim Loyen, masterstudenten in resp. linguistic engineering en computer science aan de VU Amsterdam, spreken over computationele terminologie voor gestructureerde verslaglegging van screeningsradiologie.

Over "overheidsterminologie: terreinverkenning en eerste stappen" komen ten slotte nog Hennie van der Vliet (VU Amsterdam) en Jan Convents (secretaris NL-Term) spreken.


TiNT-dag

De jaarlijkse TiNT-dag is een initiatief van de Vlaams-Nederlandse vereniging NL-Term in samenwerking met het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (SNT), dat sinds 1 juli onder het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT, Leiden) ressorteert. Tot 1 juli werd het SNT gedurende acht jaar bemand door de VU Amsterdam en CrossLang (Gent).

Doel van de jaarlijkse TiNT-dag is zowel het onderzoek als de praktijk op het gebied van de Nederlandstalige terminologie te presenteren aan een breed publiek. Bij de TiNT-dag hoort ook een jaarlijkse bundel, waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de voorgaande editie. Wie de Nederlandstalige terminologie serieus neemt en op 18 november naar Bilthoven komt, ontvangt een gratis exemplaar van de TiNT-bundel van 2015.

De TiNT-dagen zijn ook bedoeld als een ontmoetingsplaats van onderzoek en praktijk: sprekers en publiek bestaan dus niet alleen uit academici, maar ook uit professionals die regelmatig met vaktaal werken (zoals vertalers, documentalisten, kennismanagers, tekstschrijvers en communicatieprofessionals) en andere geïnteresseerden.

Naast presentaties verzorgd door professionals uit de praktijk, het onderwijs en de wetenschap zijn er steevast ook enkele bijdragen van jonge onderzoekers en studenten. De organisatoren van de TiNT-dag zijn van mening dat het vakgebied zijn voordeel kan doen met deze jaarlijkse bijeenkomst, waar lopend onderzoek gepresenteerd kan worden, waar jonge en ervaren onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten en waar de academische terminologen en de mensen uit de praktijk van gedachten kunnen wisselen.

 

Meer info: www.nlterm.org

Meer info: www.rivm.nl

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.