Samenwerken sleutelwoord op tolk- en vertaalcongres 11-12 maart Hilversum

Tolk- en Vertaalcongres Hilversum 11 en 12 maart 2016"Samen kom je verder" is het thema van het tolk- en vertaalcongres dat op 11 en 12 maart 2016 in Hilversum plaatsvindt. Het congres is een gezamenlijk initiatief van verschillende Nederlandse en Belgische brancheorganisaties en heeft de ambitie 750 vertegenwoordigers van vertaalbureaus, vertalers, tolken en opleiders bijeen te brengen.


Aan de basis van dit initiatief ligt de ambitie van de Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland (VViN) om een branchebreed congres te organiseren. Het congres heeft de steun van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV), de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT), de Belgian Quality Translation Association (BQTA), het grootste vertaal- en tolkbureau van Nederland Concorde, de Antwerpse vertaal- en tolkopleidingen van respectievelijk KU Leuven en Universiteit Antwerpen en het directoraat-generaal Vertaling (DGT) van de Europese Commissie.

Het congresprogramma is nu helemaal rond. Op 11 maart opent Henry Liu, voorzitter van de FIT (Fédération Internationale des Traducteurs / International Federation of Translators) de congresdag. Keynote speaker op 12 maart is Lori Thicke, medeoprichtster van de ngo Translators Without Borders.

Het congres richt zich zoals gezegd tot vertegenwoordigers van vertaalbureaus, vertalers, tolken, opleiders, studenten en overige organisaties in Nederland en België.

Sprekers
Op 11 maart zijn naast Henry Liu de sprekers Jaap van der Meer (TAUS, Translation Automation User Society) over de nieuwste ontwikkelingen en trends op vlak van vertaaltechnologieën. Françoise Bajon van de European Language Industry Association (ELIA) komt spreken over het Europese stageprogramma van ELIA. Bert Esselink van Lionbridge gaat spreken over kwaliteitsbewaking. Thomas Pennell van TransPerfect spreekt over overnemen of overgenomen worden. Kees Engels (Engels & Partners) gaat in op de strategievraag of je moet specialiseren of diversificeren. Dirk Verbeke van Televic, Attila Görög van TAUS en Fleur Schut van SDL komen spreken over technologieën voor het bewaken van de vertaalkwaliteit. Nele Van Eesbeek van Xplanation komt spreken over een intern mentoringprogramma voor beginnende vertalers en tolken. Kim Ludvigsen komt Interprefy voorstellen, een app voor tolken op afstand. Janet Helder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) komt spreken over de instroom van asielzoekers en hun impact op de behoefte aan tolken. Jörn Wübker en Alessandro Cattelan komen spreken over LILT en MateCat respectievelijk, twee exponenten van een nieuwe generatie gratis vertaaltools.

Op 12 maart zijn naast Lori Thicke de sprekers Edwin de Koning (Rijksoverheid) over de overheid als afnemer van tolk- en vertaaldiensten. Katalin Balogh (KU Leuven) komt spreken over de opleiding van gerechtsvertalers en -tolken. Iulianna van der Lek-Ciudin en Tom Vanallemeersch (beiden ook KU Leuven) komen een update over het Vlaamse SCATE-project geven (Smart Computer-Aided Translation Environment). Pascal Rillof is voorzitter van ENPSIT (Europees Netwerk voor Sociaal Tolken en Vertalen) en komt spreken over het sociaal tolken als vak. John Moran van Transpiral laat zien hoe je sneller vertaalt met spraakherkenningssoftware. Anne-Marie Colliander van Inkrease komt spreken over netwerken in de virtuele wereld, John di Rico van WordFast over netwerken in de "echte" wereld. Kateline Tsihlis (KLS) heeft een presentatie over het toenemende belang van terminologie- en vertaalgeheugenbeheer. Hugo Keizer komt ten slotte het EU-beleid inzake meertaligheid toelichten.

Op het programma staan behalve de sprekers ook een CAT fight (zes ontwikkelaars van vertaaltechnologie verwerken in 10 minuten live een vertaalopdracht), een open discussie tussen freelancers en bureaus over de toegevoegde waarde van bemiddelaars en technologiedemo's van de verschillende congressponsors. Uiteraard is er veel tijd en ruimte voor netwerken voorzien.

Primeur
Dit congres is een dubbele primeur voor de Nederlandse en Belgische vertaalsector: het brengt freelancers en bemiddelaars - én hun brancheorganisaties - samen in een geest van kennisdeling en open discussie en het brengt de Belgische en Nederlandse aanbodzijde van de vertaalmarkt samen rond een gedeeld motto: samen kom je verder.

Voor wie zich extra wil profileren, zijn er nog mogelijkheden in de vorm van een sponsorpakket of zichtbaarheid in het netwerkcafé.

Vroegboektickets zijn er tot en met 22 februari.


Meer info: www.tenvcongres.nl

Meer info: www.concorde.nl

Meer info: www.bqta.be

Meer info: www.vvin.nl

Meer info: www.cbti-bkvt.org

Meer info: www.ngtv.nl

 

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.