Blijven de Europese vertaalbedrijven optimistisch gestemd? (enquête)

The 2016 Language Industry SurveyBlijven Europa's vertaalondernemingen optimistisch gestemd over de toekomst? Is het echt een trend dat steeds meer kleine en middelgrote vertaalbedrijven voordeel zien in een kwaliteitscertificaat? Klopt het dat de nieuwe vertaaltechnologieën door steeds meer vertaalbedrijven worden omarmd? Welke uitdagingen zien deze bedrijven anders nog? En wat zijn eigenlijk de belangrijkste trends op de Europese markt voor vertaaldiensten?
De antwoorden op deze vragen krijgen we begin april, na analyse van een sectorenquête, die nog tot en met vrijdag 12 februari 2016 kan worden ingevuld.


Samenwerking
Hoe ontwaar je een trend op de markt? Door feiten en cijfers over de markt te verzamelen natuurlijk, maar ook door op geregelde tijdstippen bij dezelfde marktpartijen naar hun stemming te peilen. Met een enquête. Dat is precies wat de sector van de Europese vertaalbedrijven nu al voor het vierde jaar op een rij doet. De sectorenquête is dit jaar een echte samenwerking tussen EUATC (European Union of Associations of Translation Companies), ELIA (European Language Industry Association) en GALA (Globalization & Localization Association). Bovendien heeft de enquête de steun van het directoraat-generaal Vertaling (DGT) van de Europese Commissie via het EMT-netwerk (een netwerk van 64 Europese masteropleidingen in het vertalen dat op initiatief van DGT is opgericht) en via LIND-Web, een webplatform waarop DGT feiten en cijfers over de vertaalmarkt verzamelt en verspreidt.

Wie de stemming onder de kleine, middelgrote en grote ondernemingen in het vertaalsegment van de taalsector mee wil kleuren, kan nog tot en met vrijdag 12 februari 2016 de enquête (The European Language Industry Survey 2016) invullen.

Trends?
Drie jaar geleden toonden de eerste enquêteresultaten dat de sector de mond vol had van machinevertaling, offshoring en crowdsourcing, maar dat slechts weinig bedrijven daar echt iets mee deden. En nu, drie jaar later?
Drie jaar geleden waren machinevertaling en prijsdruk de grootste uitdagingen. En nu?
Ontwikkelen vertaalbedrijven inderdaad steeds vaker zelf hun eigen vertaaltools? Gaan ze intussen massaal online, in de cloud?
Komt er stilaan meer specialisatie in de vertaalmarkt? Of blijft de markt voor het grootste deel een plaats waar iedereen alle talen en alle specialiteiten verkoopt?
Hoe zijn de vertaaltarieven geëvolueerd? De enquête peilt niet naar reële tarieven, maar naar de perceptie i.v.m. tarieven: "Zijn ze volgens u gestegen of gedaald of gelijk gebleven?"
Hoeveel vertaalbedrijven met fusie- en overnameplannen zitten er in de markt?

Vertalers rekruteren
Een interessante nieuwigheid in de enquête van 2016 is een aantal vragen dat peilt naar de visie op selectie en rekrutering van vertalers bij vertaalbedrijven. Welke waarde hechten de vertaalbedrijven aan diploma"s? Aan taaldiploma"s? En aan de vertaaldiploma's in het bijzonder? Maakt een EMT-label op het cv van een kandidaat een verschil? Welke competenties geven bij de aanwerving van een vertaler de doorslag: moedertaal- of vreemdetaalcompetenties, vertaalcompetenties, lokaliseren, postediteren, kunnen werken met CAT-tools en vertaalmachines? Goed kunnen organiseren? Interpersoonlijke vaardigheden? Algemene IT-vaardigheden? En selecteren vertaalbedrijven interne en externe vertalers aan de hand van dezelfde criteria?

De resultaten van de enquête zullen vanaf begin april bekend worden gemaakt.

Aanbevelingen
Drie jaar geleden leverde de eerste enquête naast een pak informatie over de "mood" bij de vertaalbedrijven ook een aantal niet mis te verstane aanbevelingen van de Europese vertaalbedrijven aan hun nationale en internationale verenigingen op: "Zorg dat het brede publiek en de vraagzijde van de markt verstaan wat vertaalbedrijven doen. Voer promotie voor de vertaalsector. Voer promotie voor kwaliteit. Doe marktonderzoek en krijg sectorcijfers en feiten op tafel. Deel die cijfers, feiten en inzichten met de sector. Bied ondersteuning aan kleine en startende ondernemingen. Faciliteer allerlei vormen van samenwerking: tussen bedrijven onderling, tussen bedrijven en freelancers, tussen vertaalopleidingen en bedrijven. Stimuleer samenwerking. En last but not least: werk ook zelf samen met andere federaties en verenigingen in de vertaalsector."

De enquête is beschikbaar in het Engels.


Meer info: http://goo.gl/forms/KgrjlkVqcq

Meer info: www.euatc.org

Meer info: www.elia-association.org

Meer info: www.gala-global.org

Meer info: http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/languageindustry/platform/index_en.htm

Meer info: http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.