Lesgeven aan vluchtelingen: vorming voor NT2-docenten

Lesgeven aan vluchtelingen (vorming voor NT2-docenten)Door de toestroom van vluchtelingen heerst momenteel een tekort aan geschoolde NT2-docenten die onmiddellijk inzetbaar zijn binnen het aanbod voor vluchtelingen. Om deze nood te lenigen slaan het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) en het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KU Leuven de handen in elkaar.


Vanaf februari 2016 organiseren ze samen een nieuwe opleiding voor startende (alfa) NT2-docenten: de Starterskit NT2. De Starterskit NT2 wordt een open opleiding die men in alle Vlaamse provincies zal kunnen volgen. De opleiding zal twee dagen duren.

De doelgroep van deze opleiding zijn startende (alfa) NT2-lesgevers die ingezet worden binnen het aanbod voor vluchtelingen. De opleiding zal georganiseerd worden voor lesgevers in de basiseducatie (CBE) en in het volwassenenonderwijs (CVO). Inschrijven kan pas in de loop van januari 2016.

Voor wie nu al met prangende vragen zit over de talige opvang van vluchtelingen of anderstalige nieuwkomers organiseerde het CTO op 16 en 21 december 2015 in Leuven twee inloopmomenten met open deur. "Op deze uren zetten wij onze bib open en denken we graag mee na over jullie taalvragen rond anderstalige nieuwkomers."

Een greep uit de taalvragen die het CTO de afgelopen weken binnenkreeg via telefoon of e-mail: moet ik mijn anderstalige nieuwkomer uit de klas halen? Zijn er goede materialen waar we met anderstalige nieuwkomers mee aan de slag kunnen? Ik ben voor het eerst verantwoordelijk voor een OKAN-klas, maar ik weet niet waar beginnen ...

Wegens de vluchtelingencrisis zijn de vragen rond anderstalige nieuwkomers volgens het CTO nu prangender dan ooit. Het CTO merkt dat er een grote nood is aan antwoorden en tips en organiseert daarom in december alvast twee inloopmomenten.

Verder organiseert het CTO op donderdag 10 maart 2016 een extra workshop "Eerste hulp bij Anderstalige Nieuwkomers".

Het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering, dat het integratiebeleid ondersteunt en waarin alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal tolken en vertalen en de Huizen van het Nederlands zijn ondergebracht, heeft de voorbije maanden vacatures voor 20 NT2-intakers uitgeschreven en een werfreserve aangelegd. NT2-intakers helpen anderstaligen in hun zoektocht naar de cursus Nederlands tweede taal die het beste bij hen past.


Meer info: http://www.vocvo.be/content/vorming-over-lesgeven-aan-vluchtelingen-voor-nt2-lesgever

Meer info: www.cteno.be

Meer info: http://cteno.be/index.php?idWs=18

Meer info: http://www.cteno.be/assets/downloads/cteno/nieuwsbrief/27/nieuwsbrief_27_ctopen.pdf

 

(foto Gary Scott)

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.