Nieuwe Moors sterk verrijkt met notariële terminologie

7de editie Juridisch Woordenboek J MoorsHet Juridisch Woordenboek J. Moors / Dictionnaire Juridique J. Moors is een vertaalwoordenboek Nederlands-Frans / Frans Nederlands.
Meer dan 70 jaar na de eerste verschijnt nu bij de Brugse uitgeverij die Keure de zevende editie van het woordenboek. Het is de eerste editie zonder Joseph Moors, die eind 2013 op 99-jarige leeftijd overleed.

Het verschil met de zesde editie van 2005 zit uiteraard in nieuwe juridische terminologie uit wetteksten die sindsdien verschenen zijn, maar vooral ook in honderden woorden en wendingen die uit notariële akten zijn gehaald en niet noodzakelijk in wetteksten staan. Een ander belangrijk verschil is dat het Juridisch Woordenboek Moors nu ook online beschikbaar is.

 

De zevende editie van het Juridisch Woordenboek J Moors is verrijkt met lemma's en toevoegingen aan bestaande lemma's die in recente wetteksten en Europese verordeningen zijn gevonden én vooral ook in notariële akten.

Voor de honderden woorden en wendingen die in notariële akten zijn gevonden, is gesteund op de onuitgegeven scriptie van Yohanne Laurent: "Poging tot verrijking van het Juridisch Woordenboek van J. Moors, aan de hand van notariële akten, Frans-Nederlands en Nederlands-Frans". Yohanne Laurent schreef deze scriptie in 2001 aan de Universiteit Luik voor het behalen van haar licentiediploma in de germanistiek. De scriptie bevatte bijna duizend lemma's en steunde hoofdzakelijk op de Franse vertaling van het werk "Het opstellen van notariële akten" van Christian De Wulf en Hans De Decker (1994, Kluwer) door de professoren Paul Delnoy en Siegfried Theissen. Siegfried Theissen was de promotor van de scriptie van Yohanne Laurent.

Concreet bevat het deel Nederlands-Frans meer dan 1480 nieuwe lemma's en meer dan 1300 toevoegingen aan bestaande lemma's."Voor de lemma's en de toevoegingen uit de wetteksten geven we altijd de exacte referentie: datum, artikel en paragraaf, iets wat natuurlijk niet mogelijk was voor de notariële terminologie, voor zover die nog niet voorkomt in de geraadpleegde wetteksten," aldus Siegfried Theissen en Yohanne Laurent, respectievelijk redacteur en (vanwege de scriptie) auteur van de zevende editie van de "Moors".

De "Moors" is een vertaalwoordenboek in twee delen: een deel Nederlands-Frans en een deel français-néerlandais. Bij elk trefwoord staan de vertaling, het geslacht, het meervoud, een aantal voorbeelden van het gebruik van de term, een verwijzing naar de juridische context waarin een woord in die bepaalde betekenis wordt gebruikt, de rechtsbron en de verwijzing naar de artikelen van de wetteksten waarin het woord voorkomt.

De zevende editie is de eerste die ook online beschikbaar is via juridischwoordenboekmoors.be. De uitgever belooft twee updates per jaar. Een versie op cd-rom wordt niet meer geleverd. De gebruiker moet dus kiezen tussen papier en online.

Joseph Moors was professor aan de Universiteit Luik en secretaris van de Commissie belast met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet, de wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten.

Siegfried Theissen is em. prof. Nederlandse taalkunde en taalbeheersing aan de Universiteit Luik en gewezen lid van de bovengenoemde Commissie. Hij is de auteur van een twintigtal boeken over o.a. het Nederlands in Vlaanderen, germanismen, en van een aantal contrastieve woordenboeken Nederlands-Duits.

Yohanne Laurent is germaniste (Universiteit Luik) en bachelor in de rechten (Facultés universitaires Saint-Louis Brussel). Zij werkt als zelfstandig vertaler (AbYL, Chièvres) en is gespecialiseerd in de Franse vertaling van Nederlandse en Engelse juridische teksten.

Yohanne Laurent en Siegfried Theissen publiceerden in 2010 al samen het boek "Franse uitdrukkingen, spreekwoorden, vergelijkingen, afkortingen en letterwoorden". In 2013 verscheen "La rédaction d"actes notariés - Droit des personnes et droit patrimonial de la famille" in een vertaling van Yohanne Laurent o.l.v. Siegfried Theissen.


ISBN: 9789048621811 (NL>FR)


Meer info: www.diekeure.be

Meer info: www.juridischwoordenboekmoors.be

Meer info: http://juridischeuitgaven.diekeure.be/

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.