Sociaal tolken: infodag over knelpunttalen

Opleiding sociaal tolken in knelpunttalenModern Standaardarabisch, Somali, Dari, Pashtoe en Tigrinya blijven in Vlaanderen knelpunttalen waarvoor de sociaal vertaal- en tolkdiensten moeilijk of onvoldoende tolken vinden. Dat heeft natuurlijk veel met de huidige vluchtelingenstromen te maken. Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert op maandag 19 oktober 2015 in Brussel een informatieavond voor kandidaat-sociaal tolken met deze knelpunttalen.

Doel van de informatiesessie is kandidaat-sociaal tolken te informeren over een specifiek opleidingstraject sociaal tolken in Modern Standaardarabisch, Somali, Dari, Pashtoe en Tigriny. Wat houdt sociaal tolken in? Wat moet je als sociaal tolk kunnen?

Kandidaten voor de opleiding moeten met een attest of diploma aantonen dat ze de Nederlandse taal op niveau B2 van het Europees Referentiekader beheersen.


Meer info bij Evelien Van Eynde en Sara Memmi van het Agentschap (tel. 02 207 97 35)

Meer info: www.kruispuntmi.be/vorming/specifieke-infosessie-sociaal-tolken

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.