Conferentie Het Schoolvak NederlandsTwee dagen lang tien presentaties tegelijk over het schoolvak Nederlands. Dat is HSN-29, de 29ste editie van de conferentie "Het Schoolvak Nederlands", tegenwoordig de HSN Conferentie Onderwijs Nederlands. Ze vindt op vrijdag 13 en zaterdag 14 november 2015 in Tilburg plaats.

 

Stichting HSN (Het Schoolvak Nederlands) organiseert op 13 en 14 november de 29ste editie van deze conferentie. De conferentie, die in een samenwerking met de Nederlandse Taalunie tot stand komt, heeft een tachtigtal presentaties en workshops op het programma. Op beide dagen is er parallel een informatiebeurs waar (educatieve) uitgevers en vakverenigingen hun publicaties voorstellen.

Het conferentieprogramma is nu raadpleegbaar op onderstaande website. Op de conferentie komen alle leeromgevingen waarin Nederlands geleerd wordt en alle niveaus aan bod: van basisschool tot universiteit, van beroepsonderwijs tot lerarenopleiding. De presentaties gaan over literatuuronderwijs, taalbeleid, innovaties, taalbeschouwing, spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid, zorgleerlingen, enz.

De organisatoren letten erop dat de presentaties praktijkgericht zijn en vernieuwingen laten zien. Ook voor ervaringen uit eigen onderwijspraktijk en bevindingen uit kleinschalig onderzoek maakt de conferentie ruimte in het programma.

Een kleine greep uit het programma: een voorleesprogramma met informatieve prentenboeken voor kleuterklassen met kleuters met een taalachterstand, het stimuleren van de leesontwikkeling van 4 tot 6-jarigen, talige tips bij routines op school voor jonge kleuters, werken met leesgroepen op de lagere school, literaire games en educatieve apps in de les Nederlands, academisch schrijven (en overtuigingen daarover bij masterstudenten), de voorspellende waarde voor studiesucces van taalvaardigheidstoetsen bij eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs, samenwerkend lezen, bewuste taalvaardigheid als eindterm voor het schoolvak Nederlands, een onderzoek naar attitudes ten opzichte van accenten en de implicaties voor het onderwijs, hoe aandacht voor taalwetenschap een rol kan spelen in het verhogen van interesse in het schoolvak Nederlands en taal als onderzoeksgebied, de ambivalente houding van Vlaamse leerkrachten tegenover standaardtaal en andere taalvariëteiten, schooltaalbevorderend leraargedrag, lesgeven in (online) zoekvaardigheden, onlinegeletterdheid, storyboarding en leren presenteren, de plaats van het Nederlands in een verengelste academische en professionele context, de autonome taalleerder, taalontwikkelend lesgeven, hoe maak ik een goede taaltoets, de rol van het werkgeheugen en het mentale lexicon als verklaring van d/t-fouten, Guerilla Literacy Learning, taalkundig denken stimuleren met de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS), en de presentatie van een Manifest voor het schoolvak Nederlands.


Meer info: http://www.hsn.ugent.be/abstracts.html

Meer info: www.hetschoolvaknederlands.org

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.