TiNT-dag 2015 over terminologische uitdaging voor het NL in EuropaDe jaarlijkse TiNT-dag (Terminologie-in-het-Nederlandse-taalgebied-dag 2015) heeft dit jaar op donderdag 8 oktober in Brussel plaats. Het thema luidt: ‘Nederlands in de Europese Unie: terminologische uitdagingen’. Het dagprogramma is nu bekend.


Met de TiNT-dag wil NL-Term, Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie, een stand van zaken opmaken met betrekking tot het gebruik van Nederlandstalige terminologie binnen een Europese context en een ontmoetingsplaats creëren voor iedereen die zich met Nederlandse vaktalen bezighoudt.

De TiNT-dag komt tot stand in een samenwerking met het Steunpunt voor Nederlandstalige Terminologie (SNT) van de Taalunie en met het directoraat-generaal Vertaling van de Europese Commissie, bij wie de TiNT-dag dit jaar te gast is.

Het dagprogramma van deze zevende TiNT-dag is intussen grotendeels bekend en via onderstaande link beschikbaar. Bevestigde sprekers zijn onder anderen Christian Galinski, (voorzitter InfoTerm), Wouter Pas en Jeroen Van Nieuwenhove (beiden staatsraad bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State van België), Jeroen Aspeslagh (hoofdterminoloog bij de Nederlandse taalafdeling van het directoraat-generaal Vertaling van de Europese Commissie), Ingrid van Gent (hoofd van de Nederlandse vertaaldienst van de Europese Rekenkamer), Jef Malliet (Erfgoedplus, Provincie Limburg), Klaar Vanopstal en Sara Vandewaetere (beiden Universiteit Gent).

Christian Galinski komt spreken over terminologie en intellectuele eigendomsrechten.
Wouter Pas en Jeroen Van Nieuwenhove komen spreken over Belgische Nederlandstalige overheidsterminologie in een Europese context.
Jef Malliet komt spreken over het gebruik en belang van ontologieën in de terminologie.
Ingrid van Gent en ook Jeroen Aspeslagh zullen het ieder hebben over interlinguale variatie.
Klaar Vanopstal en Sara Vandewaetere (beiden UGent, vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie) stellen ten slotte het Eurolect Observatory-project voor.

Voor een livesessie terminologie-extractie zijn Hennie van der Vliet (VU Amsterdam / Steunpunt Nederlandstalige Terminologie), Dries Debackere (De Taalsector), Veronique Hoste (UGent, vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie), Oele Koornwinder (GridLine) en Jeroen Aspeslagh (Nederlandse taalafdeling, DG Vertaling, Europese Commissie) uitgenodigd.


Meer info: http://taalunieversum.org/inhoud/tint-2015

Meer info: http://taalunieversum.org/inhoud/programma-tint-2015

Meer info: www.nlterm.org

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.