Studieavond over spelling op 23 april in GentIn 2015 zijn spelling en spellingkwesties weer helemaal in. In Gent wordt op donderdag 23 april een studieavond over spelling gehouden voor leerkrachten moderne talen in het secundair onderwijs.

Vlaanderen en Nederland beregelen samen de spelling van het Nederlands in onderwijs en administratie. Maar hoe staan leerlingen en studenten anno 2015 tegenover spelling? Lezen ze hun eigen schrijfproducten wel na? En zijn leerkrachten op spellinggebied strenger dan bijvoorbeeld HR-managers? Zijn dt-fouten zo erg, en waarom zouden ze erger zijn dan andere spelfouten? Wat zeggen de leerplannen over spelling, en hoe kunnen leerkrachten daar praktijkgericht en verantwoord mee omgaan? Op welke vernieuwende (elektronische) leermiddelen voor spelling kunnen zij een beroep doen in de klaspraktijk? Deze studieavond ("Spelling, hoe speel je dat?") gaat uitvoerig in op deze spellingkwesties.

De sprekers zijn Filip Devos (Universiteit Gent), Dominiek Sandra (Universiteit Antwerpen), oud-lerarenopleider Jan Uyttendaele en Ewald Peters, uitgever secundair onderwijs bij uitgeverij De Boeck.

Van de verschillende bijdragen aan deze studieavond zijn op onderstaande website beschrijvingen beschikbaar.

Filip Devos gaat in op enkele recente studies. Een recente studie wijst bijvoorbeeld uit dat studenten - taalstudenten en niet-taalstudenten - hun spellingvaardigheid wel degelijk goed kunnen inschatten. Dat blijkt haaks te staan op de visie van leerkrachten op hun leerlingen/studenten. Daarnaast blijken er ook merkwaardige verschillen te zijn in de attitudes van taalleerkrachten, niet-taalleerkrachten en andere maatschappelijke groepen ten aanzien van het hanteren van een correcte spelling.

Dominiek Sandra bekijkt de mentale processen achter d/t-fouten en stelt de vraag of een verklaring ook een legitimatie kan zijn.

Jan Uyttendaele laat zien hoe je in je spellingdidactiek rekening kunt houden met de resultaten van recent onderzoek naar de strategieën die de speller hanteert bij het (leren) spellen. Hij gaat voorstellen doen "die soms radicaal afwijken van de manier waarop we nu vaak met spelling in de klas omgaan".

Ewald Peters komt de visie toelichten waarmee een educatieve uitgeverij leermiddelen ontwikkelt voor het spellingonderwijs.

Deze studiedag is een initiatief van de onderzoeksgroep GoLLD (Ghent on Language Learning and Didactics) van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie (VTC) van de UGent, uitgeverij De Boeck en het tijdschrift Over taal.


Meer info: http://www.golld.ugent.be/

Meer info: http://www.golld.ugent.be/wp-content/uploads/2015/02/Studieavond-2015-programma.pdf

Meer info: www.overtaal.be

Meer info: http://www.uitgeverijdeboeck.com

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.