Ongewenste tweetaligheid
RegisterGroep ontbonden
361 deelnemers aan Zestiende Literaire Vertaaldagen
Woordenboekmaker verdient standbeeld
Yamagata hernieuwt ISO 9001-certificaat
Eerste digitale nieuwsbrief van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD)
Programma MIAM (Meertaligheid en tolken in asiel- en migratiesettings, Gent) bekendProgramma MIAM 2015 bekend
Op 19 en 20 februari 2015 wordt in Gent het colloquium "Multilingualism and Interpreting in Settings of Globalisation: Asylum and Migration" (MIAM 2015) gehouden. Het programma is volledig en te raadplegen via www.miam.ugent.be
Lees ook: http://www.taalsector.be/cms/taal-beleid/3326-meertaligheid-en-tolken-in-asiel-en-migratiesettings-colloquium


361 deelnemers aan Zestiende Literaire Vertaaldagen
Peter Bergsma, vertaler van onder anderen Coetzee, Faulkner en Hemingway, directeur van het Vertalershuis in Amsterdam en voorzitter van RECIT, het netwerk van Europese vertalershuizen, schreef een verslag van de Zestiende Literaire Vertaaldagen die op 12 december 2014 in Amsterdam plaatsvonden. ‘Vertalers met de billen bloot – mythes en legendes van het literair vertalen’ was het thema. Het verslag van Peter Bergsma staat hier: http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/882/zestiende-literaire-vertaaldagen.
Zijn verslag begint met deze vragen: kun je een boek ook vertalen zonder het van tevoren te hebben gelezen? Kun je ook vertalen in een andere taal dan je moedertaal? Kun je je vertalingen ook maken met behulp van een dicteerprogramma en de nodige vertaalsoftware? Kan een spoedvertaling die wordt uitgevoerd door een gelegenheidsformatie ook tot goede resultaten leiden? En ten slotte: mag een vertaler fragmenten weglaten die hij of zij niet opportuun acht?
Meer info bij Peter Bergsma (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)


Woordenboekmaker verdient standbeeld
Het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten bestaat dit jaar 50 jaar. Hendrika Ghijsen werkte er 35 jaar aan. "Plichtsgetrouw, nauwgezet, onbezoldigd. Zo iemand is een standbeeld waard!" Dat vindt de projectgroep die zich beijvert om ongeveer 25.000 euro voor een standbeeld bijeen te brengen.
Meer info: http://zeeuws-woordenboek.nl/standbeeld-Ghijsen.html


Yamagata Europe hernieuwt ISO 9001-certificaat
Certificator DNV bevestigt dat het managementsysteem en de processen van vertaaldienstenleverancier Yamagata Europe (Gent) nog steeds aan de erkende internationale kwaliteitsnorm ISO 9001:2008 voldoen.


Eerste digitale nieuwsbrief van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD)
Wie op de hoogte wil blijven van de voortgang van het project "Woordenboek van de Vlaamse Dialecten", van publicaties over dialect en andere dialectologische wetenswaardigheden of gewoon het reilen en zeilen op de WVD-redactie wil volgen, kan zich aanmelden voor de nieuwe digitale nieuwsbrief van de WVD-redactie.
Meer info: http://eepurl.com/baMV0P


RegisterGroep ontbonden
"Helaas #RegisterGroep per 31.12.2014 ontbonden. Dank voor uw aandacht en support." Met deze tweet laat de Nederlandse belangenorganisatie RegisterGroep weten dat ze ermee ophoudt. De Registergroep (°2012) stelde zich ten doel "de economisch slechte positie van alle in het Rbtv geregistreerde tolken en vertalers te verbeteren" (Rbtv = Register beëdigde tolken en vertalers). De organisatie werd bestuurd door een steeds kleiner wordend aantal vrijwilligers "voornamelijk als gevolg van de energie die afgehaakte collega’s moeten stoppen in het vinden van andere inkomstenbronnen, waardoor het werk voor de RegisterGroep hen te veel is geworden".
(www.registergroep.nl)


Ongewenste tweetaligheid
"Het onderwijs is zeker verantwoordelijk voor de afname van wat ik ‘ongewenste’ tweetaligheid noem. Het gebruik van de ongewenste tweede taal (dialect, Turks, Berber) wordt ontmoedigd, het gebruik van Engels enthousiast omarmd. Zo zijn er op dit moment in Nederland ruim vijfhonderd basisscholen die Engels, Duits en Frans aanbieden maar geen dialect, Turks, Berber en Dari. Dat is een gemiste kans want onderzoek wijst voorzichtig uit dat van huis uit tweetalige jonge kinderen (ongeacht welke taal) taakgerichter zijn en zich minder snel laten afleiden dan eentalige kinderen. Concentratie is juist een uitstekende vaardigheid om het op school goed te doen. Maar door het ontmoedigingsbeleid van ‘ongewenste’ talen op school, crèche en kinderopvang, dat thuis bij gezinnen doorwerkt, zijn we in feite bezig om wat tweetalige (dialectsprekende) kinderen goed kunnen, niet serieus te nemen."
Dat zegt Leonie Cornips op 4 januari 2015 in een artikel op Neder-l, het elektronische informatieblad voor neerlandici. Prof. dr. Leonie Cornips is als onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut (Amsterdam) en als bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht.
(Meer info: nederl.blogspot.be/2015/01/tweetalige-kinderen.html)


 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.