Vertaal- en tolkopleiding HUB toegelaten tot kwaliteitsnetwerk CIUTI

HUBrussel toegelaten tot CIUTIDe vertaal- en tolkopleiding van de faculteit Taal & Letteren van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) is toegelaten tot CIUTI. CIUTI is een internationaal kwaliteitsnetwerk van vertaal- en tolkopleidingen. CIUTI - spreek uit [’sju:ti] - staat voor Conférence internationale permanente d"Instituts Universitaires de Traducteurs et Interprètes. Om tot CIUTI toegelaten te worden, moest de faculteit onder andere een zelfevaluatierapport schrijven en twee visitaties doorstaan. CIUTI telt wereldwijd een veertigtal leden. De aangesloten leden omschrijven CIUTI graag als een prestigieuze internationale organisatie.


In februari nam een eerste visiteur de bacheloropleiding in de toegepaste taalkunde, de masteropleidingen in het vertalen en in het tolken en het postgraduaat in het conferentietolken onder de loep. De visiteur voerde gesprekken met beleidsverantwoordelijken, docenten, studenten en alumni, bezocht de campus en woonde enkele colleges bij. In juni woonde een tweede visiteur twee dagen lang de openbare tolkexamens van het postgraduaat bij.

CIUTI telt wereldwijd een veertigtal leden. In België zijn op twee na alle vertaal- en tolkopleidingen toegelaten tot CIUTI. De opleidingen van de Erasmushogeschool Brussel en de Université de Liège / Haute Ecole de la ville de Liège zijn geen lid.

Frank Peeters, voormalig hoofd van het departement Vertalers en tolken van de Artesis Hogeschool Antwerpen, is momenteel voorzitter van CIUTI. Paul Pauwels, verbonden aan de subfaculteit Taal en communicatie van Lessius, is de huidige penningmeester.

Doelstellingen van CIUTI zijn de kwaliteit van de vertaal- en tolkopleidingen verbeteren, de mobiliteit van studenten en docenten tussen CIUTI-leden stimuleren, zorgen voor samenwerking tussen de aangesloten leden zowel wat onderzoek als wat de ontwikkeling van nieuwe onderwijsmethoden betreft, relaties opbouwen met nationale en internationale bedrijven, organisaties en verenigingen.


CIUTI werd opgericht in 1960. Gedurende vele jaren was het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken (HIVT, nu een onderdeel van Artesis) het enige Belgische lid, omdat alleen universiteiten of instellingen die deel uitmaakten van een universiteit lid konden zijn van CIUTI. Het HIVT had zoals geweten een structurele band met het RUCA (Rijksuniversitair Centrum Antwerpen). Tegenwoordig staat het lidmaatschap van CIUTI open voor alle hogere vertaal- en tolkopleidingen, hoewel de U in CIUTI nog steeds voor universitair staat.


De maatschappelijke zetel van CIUTI, een internationale vzw naar Belgisch recht, is in Brussel gevestigd, op het adres van het Institut Libre Marie Haps (ILMH).


Meer info: www.ciuti.org


(dd - 29/10/2012)

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.