Werken met vertaalgeheugensDe Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) organiseert opnieuw een opleiding Werken met vertaalgeheugens. Centraal in deze opleiding staat Studio 2011, het vertaalgeheugensysteem van de Britse vertaaltechnologie- en vertaaldienstenleverancier SDL International.

In deze opleiding krijgen onder meer volgende vragen een antwoord: Wat zijn de kenmerken van een vertaalgeheugensysteem? Hoe maak je een vertaalgeheugen aan? Hoe integreer je terminologiebeheer in een vertaalgeheugensysteem (in casu MultiTerm 2011 in Studio 2011)? Hoe integreer je automatisch vertalen in een vertaalgeheugensysteem (in casu Studio 2011)? Hoe pas je de instellingen aan? Hoe onderhoud je een vertaalgeheugen? Hoe aligneer je teksten (in casu met WinAlign)? Welke alternatieven zijn er voor Studio?


De opleiding is opgevat als een werkcollege van drie halve dagen, op de zaterdagvoormiddagen 24 november, 1 en 8 december. Nieuw is dat de opleiding ook een terugkomdag omvat (op 9 februari), waarop de geïnteresseerde deelnemers de problemen die ze intussen ervaren hebben, kunnen laten bespreken.

Deze opleiding is bedoeld voor vertalers. Ervaring met vertaalgeheugens is niet noodzakelijk (maar wel nuttig).


WinAlign is een aligneringsprogramma, een programma waarmee je teksten en vertalingen in segmenten of vertaaleenheden opdeelt die herbruikbaar zijn in een vertaalgeheugen. MultiTerm is een programma om terminologie te beheren.
Studio, WinAlign en MultiTerm is vertaalsoftware van SDL International.


Een aardigheid aan de brochure voor deze opleiding is dat ze in heldere lekentaal uitlegt wat een vertaalgeheugen is.
"Vertalers moeten bij het vertalen van repetitieve teksten (handleidingen, wetteksten) vaak zinnen vertalen die ze reeds vertaald hebben, maar die door omstandigheden (update van software, amendement op wetsvoorstel) gewijzigd werden. In plaats van de aangepaste tekst volledig opnieuw te vertalen, is het efficiënter enkel de gewijzigde tekststukken te vertalen.
Een vertaalgeheugensysteem is software die helpt bij het vertalen van dergelijke teksten. Bij het vertalen kan de vertaler teruggrijpen naar een databank met zgn. vertaaleenheden, die tot stand kwam tijdens vorige vertaalopdrachten. Telkens als voor een nieuw te vertalen vertaaleenheid een (gedeeltelijk) equivalent in de zinnendatabank gevonden wordt, doet het vertaalgeheugensysteem een vertaalvoorstel. De vertaler kan dit aannemen of weigeren. Dit systeem heeft het voordeel dat de vertaler niet alleen sneller, maar ook veel consistenter kan werken."


De docent is Joël Rooms. Hij doceert al 20 jaar terminologie en ICT-toepassingen aan de opleiding Toegepaste taalkunde van de HUB.


Meer info: www.hubrussel.be/gpv


Meer info: www.sdl.com


(foto Zoban Raftik)

(dd - 26/10/2012)


We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.