Nieuwe vereniging voor gerechtstolken en -vertalers boven de doopvont

Nieuwe vereniging voor gerechtstolken en -vertalers boven de doopvontLextra Lingua Belgica, zo heet de nieuwe vzw (vereniging zonder winstoogmerk) die de belangen van de Belgische gerechtsvertalers en -tolken gaat behartigen. De nieuwe vereniging wordt plechtig boven de doopvont gehouden op maandag 29 oktober, in de assisenzaal van het gerechtshof in Leuven.
Lextra Lingua Belgica noemt zichzelf "de eerste specifieke vereniging van en voor gerechtstolken en -vertalers in België". Ze staat open voor alle beëdigde tolken en vertalers die in hoofd- of in bijberoep taaldiensten verrichten op rechtbanken en bij de politie en zal een eigen ledenlijst van beëdigde tolken en vertalers ter beschikking stellen van de diensten die er gebruik van wensen te maken.

 

Volgens de oprichters worden de beëdigde tolken en vertalers niet of nauwelijks gehoord in discussies en aangelegenheden die hen aanbelangen. Dat komt enerzijds omdat er bij Justitie nauwelijks aanspreekpunten voor tolken en vertalers zijn en anderzijds omdat er niemand de gerechtsvertalers en -tolken op representatieve wijze bij Justitie vertegenwoordigt.

Lextra Lingua Belgica wil verder ook aan haar leden een kanaal bieden om elkaar op een efficiënte manier te informeren en te adviseren. De vereniging wil informatie die haar leden aanbrengen uit de diverse arrondissementen centraliseren en via de website en per mail aan alle leden verspreiden. Ook via bijeenkomsten en activiteiten wil de vereniging de leden met elkaar in contact brengen.

Lextra Lingua Belgica is opgericht door Henri Boghe (Leuven), Mariana Mitrea (Kessel-Lo), Anja Raczkowska (Bekkevoort) en Susan Said (Leuven). De eerste drie nemen ook het bestuur waar, Henri Boghe neemt het voorzitterschap waar.


De lidmaatschapsbijdrage is vastgesteld op 40 euro per werkjaar (van 1 mei tot 30 april). Voor de startperiode tot 30 juni 2013 bedraagt de bijdrage slechts 20 euro.


Meer info: http://www.lextra-lingua.be/


(dd - 22/10/2012)

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.