EU-richtlijn over recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures binnenkort in werking

EU-richtlijn over recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures binnenkort in werkingZoals bekend is, werkt Europa aan een richtlijn over het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures. Kort gezegd moet een verdachte die de proceduretaal niet begrijpt of spreekt in heel de Unie dezelfde toereikende taalkundige bijstand kunnen krijgen. Dat recht ligt al lang vast in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. De Europese richtlijn waaraan nu de laatste hand wordt gelegd, moet de toepassing van dit recht op tolk- en vertaaldiensten in de praktijk regelen. Finaal moet deze richtlijn bijdragen aan een betere waarborg van het recht op een eerlijk proces.

De omzetting van deze richtlijn in nationaal recht zal niet alleen financiële gevolgen hebben maar ook een belangrijke impact hebben op het statuut van de gerechtsvertalers- en tolken in België. Hoe staat het nu met deze richtlijn en wanneer treedt ze in werking?

Registreer om meer te lezen …

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.