Het Referentiebestand Nederlands (RBN) is online raadpleegbaar.  Het RBN is een lexicale databank voor het Nederlands. Er staan ruim 45.000 trefwoorden en ruim 90.000 vaste en vrije verbindingen in. De trefwoorden en de voorbeelden zijn voorzien van een morfologische, syntactische, collocationele, semantische en pragmatische beschrijving. Dat is op zich al een interessant lexicon. Toch is het RBN vooral geschikt om te worden gebruikt als basis voor een tweetalig woordenboek of lexicon.

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.