Geletterdheid: Vlaanderen trappelt ter plaatse

Geletterdheid: Vlaanderen trappelt ter plaatseVlaanderen heeft de voorbije vijftien jaar onmiskenbaar vooruitgang geboekt op het vlak van de ontwikkeling van beleid voor geletterdheid, maar niet op het vlak van de geletterdheid zelf. Een op de zeven volwassen Vlamingen is vandaag laaggeletterd. Evenveel als vijftien jaar geleden. Dat blijkt uit grootschalig geletterdheidsonderzoek van de OESO.

15% van de volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterd. Dat betekent dat meer dan een half miljoen Vlamingen (580.470 om precies te zijn) met een duidelijk geletterdheidsprobleem kampt. Zij hebben niet voldoende sleutelvaardigheden om volwaardig deel te nemen aan de moderne samenleving.

In internationaal perspectief zit Vlaanderen net boven het gemiddelde van de 24 landen die in de OESO-studie zijn onderzocht. Ver achter Japan, ver voor Italië en Spanje.

Wat zeggen de nieuwe cijfers meer in detail over de geletterdheid in Vlaanderen? Waar is er vooruitgang? Waar is er achteruitgang? Betekent het feit dat we ter plaatse trappelen dat het beleid niet effectief is? Moeten we nog een paar jaar geduld hebben of moet het beleid anders?

Laaggeletterdheid is een belangrijke rem op de economische en sociale ontwikkeling van een land. In bedrijven en organisaties hinderen lage geletterdheidsniveaus de invoering van nieuwe technologieën en methoden om het werk efficiënter te maken en de productiviteit te verhogen. En dat remt het concurrentievermogen en de algemene verhoging van de levensstandaard.

En wat kan de taalsector doen?

Een uitgebreide beschouwing over de eerste geletterdheidscijfers in vijftien jaar.


Nog steeds een op de zeven laaggeletterd

In Vlaanderen is 15% van de volwassenen (16 tot 65 jaar) laaggeletterd. Dat betekent dat meer dan een half miljoen Vlamingen (580.470 om precies te zijn) met een duidelijk geletterdheidsprobleem kampt. Zij beschikken niet over de vaardigheden om volwaardig deel te nemen aan de moderne maatschappij.

15% is laaggeletterd. Dat is wat ons betreft de voornaamste uitkomst van het PIAAC-onderzoek, een grootschalig internationaal geletterdheidsonderzoek van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in 24 landen. PIAAC staat voor Programme for the International Assessment of Adult Competencies.

Het was vijftien jaar wachten op deze nieuwe geletterdheidscijfers. Gedurende vijftien jaar werd er in Vlaanderen niet gemeten en dus bleef al die tijd een op de zeven volwassenen laaggeletterd. Dat cijfer kwam uit de IALS-studie uit 1997. IALS staat voor International Adult Literacy Survey.

Nu zijn er dus nieuwe cijfers. En omdat de cijfers van 1997 en 2013 onderling vergelijkbaar zijn, kunnen we nu een trendevolutie zien. De gemiddelde geletterdheidsprestatie van Vlaanderen is echter niet geëvolueerd. De 15% laaggeletterden van 1997 zijn nog altijd 15% laaggeletterden. Toch zijn er ontwikkelingen. Er is vooruitgang en er is achteruitgang, zo blijkt.

In dit artikel bekijken we de cijfers meer in detail.

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.