'Misschien kunnen de verschillende beroepsverenigingen samenwerken'

Lextra Lingua interviewt Sonia Becq'Het zou goed zijn dat de vertegenwoordigers van de verschillende beroepsverenigingen proactief een voorstel voor een nieuwe gedragscode doen. Misschien kunnen ze ook samen een opleiding opzetten?' Dat zegt Sonia Becq (CD&V) in een interview met Lextra Lingua over de nieuw te schrijven deontologische code voor gerechtsvertalers en gerechtstolken en over de opleiding voor kandidaat-gerechtsvertalers en -tolken.

Lees meer...

Aanvullende gegevens