Taalontwikkeling bij dove kinderen met cochleair implantaat

Kinderen met een auditieve beperking hebben meer moeite met de ontwikkeling van een gesproken taal dan kinderen zonder auditieve beperking. Dat lijkt evident, maar naar de fonologische ontwikkeling van jonge dove kinderen met een cochleair implantaat is nog maar weinig onderzoek verricht.

Lees meer...

Aanvullende gegevens