Parlement luistert naar Talenplatform over Actieplan voor talenonderwijs

Vlaams Parlement hoort Vlaams Talenplatform over urgent Actieplan TalenDe problemen zijn bekend.

In het secundair onderwijs zijn de leerkracht Frans en zijn collega-leerkracht Nederlands knelpuntberoepen, vooral in de steden. De resultaten voor Frans zijn op alle niveaus pover. De lees- en luistervaardigheden in het Nederlands dalen in geen enkel OESO-land zo snel als in Vlaanderen. De problemen manifesteren zich zowel in het basis- als in het secundair onderwijs.

Ook een probleem is dat de taalvakken in het secundair onderwijs aan imago verliezen.

En dan nog dit: een op de zeven volwassenen in Vlaanderen is te laag geletterd om op een normale manier mee te kunnen in deze samenleving.

Impact op álle opleidingen

'Het mag dan ook niet verwonderen,' zo vertelde Liesbeth Heyvaert, vicedecaan Onderwijs aan de letterenfaculteit van de KU Leuven, tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement, 'dat we ook in het hoger onderwijs vaststellen dat de taalbeheersing van de instromende studenten achteruitgaat. Het is belangrijk te benadrukken dat dit een impact heeft op álle opleidingen, niet alleen op taalopleidingen.'

Het goede nieuws is dat steeds meer mensen die iets kunnen doen aan deze problemen, tot het besef lijken te komen dat er effectief problemen zijn. Een stand van zaken.

Er komt een Actieplan Talen. Wat staat er nog meer over taal in het Vlaams regeerakkoord?

Taal in het Vlaams Regeerakkoord"Gelet op de verminderde belangstelling voor talenopleidingen en de opleidingen Nederlands in het bijzonder moet een Actieplan Talen zorgen voor voldoende instroom in deze richtingen."

Zo staat het woordelijk in het nieuwe Regeerakkoord van de Vlaamse Regering (2019-2024), dat N-VA, Open Vld en CD&V met elkaar hebben gesloten. Wat staat er nog meer in het regeerakkoord over taal?

Friezen zetten taalpluriformiteit op de agenda in Brussel

Friesland'Door meertaligheid op de agenda te zetten laten we zien dat Europa niet alleen een samenwerking is van lidstaten, maar dat er ook zestig regio's zijn met taalpluriformiteit en die moeten ook een plekje hebben. Voor die rijkdom moet ook aandacht zijn.'

Dat zegt Arno Brok, commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, aan de Friese openbare omroep naar aanleiding van de Europese week van regio's en steden in Brussel.

Een symposium over taalwetten en taalverdragen

Stichting NederlandsTer gelegenheid van de uitreiking van haar jaarlijkse LOF-prijs organiseert Stichting Nederlands op 18 oktober 2019 in Den Haag een symposium 'Taal & Wet', over taalwetten en taalverdragen.

Stad Gent kiest voor jij in plaats van u

Stad Gent switch naar je-vormStad Gent communiceert met haar burgers voortaan zoveel mogelijk in de je-vorm in plaats van de klassieke u-vorm.

VUB en ULB: 'Het Brussels onderwijs is niet aangepast aan de meertalige realiteit.'

Meertalig onderwijs als opdracht'Is het normaal dat een kosmopolitische stad als Brussel geen toegankelijke meertalige scholen heeft? Ons antwoord is duidelijk: neen.'

Dat zeggen de Brusselse rectoren Caroline Pauwels van de VUB (Vrije Universiteit Brussel) en Yvon Englert van de ULB (Université Libre de Bruxelles). Ze pleiten samen voor meertalige scholen.

Meertaligheid in het onderwijs in Vlaanderen, Brussel en Wallonië: samenwerken over de taalgrens heen?

Symposium over meertaligheid in BelgiëErasmushogeschool Brussel, Hogeschool Gent en Haute École Francisco Ferrer (Brussel) slaan de handen in elkaar voor de organisatie van een symposium over ‘Meertaligheid in het onderwijs: une histoire commune’. Het symposium vindt plaats op maandag 6 mei 2019 op de Erasmushogeschool in Brussel.

Nederlandse en Vlaamse universitaire talencentra houden al 25 jaar samen vinger aan de pols

25 jaar NUTZowat elke universiteit en elke hogeschool in Nederland en Vlaanderen heeft een talencentrum, het ene al zichtbaarder en invloedrijker dan het andere.

De talencentra in het hoger onderwijs houden zich vooral bezig met taal leren en onderwijzen: moderne vreemde talen verwerven, NT1 en NT2, toetsen, maar ook academische vaardigheden, vertalen en - steeds vaker -  taalbeleid. Dat laatste heeft veel te maken met actuele maatschappelijke thema's zoals de keuze voor taal in het hoger onderwijs, de verengelsing van het hoger onderwijs, taaldiversiteit in de samenleving en de positie van hoogopgeleide anderstaligen, met name vluchtelingen.

In 1993 beslisten een aantal Nederlandse en Vlaamse talencentra om kennis en expertise uit te wisselen en samen de vereniging NUT op te richten. NUT stond toen voor Nederlandstalige Universitaire Talencentra, maar omdat er in Nederland intussen ook Engelstalige universiteiten zijn, staat NUT nu voor Nederlandse en Vlaamse Universitaire Talencentra. De NUT telt intussen 28 leden: 6 Belgische en 22 Nederlandse, waarvan 8 hogescholen.

Dit jaar bestaat de NUT 25 jaar en daarbij past een jubileumconferentie, die op vrijdag 5 april 2019 in Antwerpen plaatsvindt. Met als thema 'De macht en pracht van taal'. Het programma van de conferentie toont een goed beeld van wat er in 2019 leeft bij de talencentra in het hoger onderwijs.

Meertaligheid en taalbeleid in Nederland. Voorbeeld voor Vlaanderen of niet?

Proeven van NT2 met Folkert KuikenVia de Taalunie behartigen Nederland en Vlaanderen samen het belang van de Nederlandse taal. Maar er worden in Nederland en Vlaanderen ook veel andere talen gesproken natuurlijk. Hoe gaat de Nederlandse samenleving met die meertaligheid om? En wat is het beleid van de Nederlandse overheid op dit punt?

Donderdag 28 maart 2019 komt Folkert Kuiken (Universiteit van Amsterdam) in Gent spreken over meertaligheid en taalbeleid in Nederland.

Wat is nu eigenlijk de plaats van het Nederlands in Brussel?

Model NL - de plaats van het Nederlands in meertalig BrusselIn december vorig jaar stelde taalsocioloog Rudi Janssens (VUB) de resultaten van de vierde Brusselse Taalbarometer voor: een schat aan objectieve feiten en cijfers over het gebruik van het Nederlands in Brussel. Maar hoe ervaren de Brusselaars de Nederlandse taal in hun meertalige stad? Welke meningen en ideeën hebben zij daarover?

Het Brusselse Huis van het Nederlands trok de voorbije maanden de stad in en verzamelde zo veel mogelijk meningen over het Nederlands in Brussel, zo veel mogelijk ideeën over de positionering van het Nederlands, en zo veel mogelijk suggesties voor de beleidsmakers. Daarvoor spraken medewerkers van het Huis de Brusselaars aan op straat en gingen ze ook luisteren in bedrijven, scholen en organisaties allerhande. Het hele project werd 'Stadsforum Model NL' gedoopt en op 18 januari 2019 presenteerden experts tijdens een slotevenement - Summit NL - de resultaten en conclusies van al dat veldwerk. Ze formuleerden ook suggesties en aanbevelingen voor het beleid.

Hoe staat het met het Nederlands in Brussel? Wat werkt er? Wat niet? Waar zijn er opportuniteiten? Wat zouden de beleidsmakers nu moeten doen? Met andere woorden, wat is nu eigenlijk de plaats van het Nederlands in Brussel?

Isabelle Bambust trok samen met haar vader van de boerenbuiten helemaal naar de grote stad voor de Summit van Stadsforum Model NL en schreef er dit persoonlijk ervaringsrapport over.

Aanvullende gegevens