Opleiding taalanalist gaat grotendeels online

Opleiding taalanalistDe pandemie mag de globalisering en de migratiestromen dan misschien al dan niet tijdelijk wat temperen, in de praktijk van de logopedist verschijnt de wereld nog elke dag cultureel en taalkundig diverser.

Dat komt natuurlijk omdat steeds meer kinderen thuis en op school meer dan één taal spreken. En dan rijst voor de logopedist de vraag: hoe kan ik bij meertalige kinderen een taalstoornis opsporen en behandelen in een taal die ik niet ken?

Zo veel mogelijk talen leren? Iedere keer een tolk inschakelen? Een beter idee is een beroep te doen op een taalanalist.

 

Om foute diagnoses en foutieve doorverwijzingen te voorkomen is bij een meertalig kind een meertalig diagnostisch onderzoek nodig. En hiervoor zijn naast logopedisten die opgeleid zijn in de meertalige diagnostiek ook goed opgeleide taalanalisten nodig.

De taalanalist ondersteunt de logopedist bij het onderzoeken van de taalvaardigheid van een meertalig kind. Hij analyseert de beheersing van de thuistaal. Over het al dan niet gestoord zijn van de taalontwikkeling doet hij geen uitspraak. Dat is de taak van de logopedist.

Ben je actief als tolk, vertaler of intercultureel bemiddelaar? Dan heb je al een goed profiel om taalanalist te worden. Thomas More Hogeschool in Antwerpen organiseert binnenkort een opleiding taalanalist, nu grotendeels online.


Spontane taal analyseren

Charlotte Mostaert van Thomas More: "We organiseren twee online sessies en één live contactmoment in kleine groep waarbij de samenwerking tussen logopedisten en taalanalisten centraal staat. Daarnaast volg je een zelfstudiepakket dat bestaat uit videolessen en cursus- en oefenmateriaal, te vinden op het online leerplatform. Als eindopdracht voer je een taalanalyse en een beperkte contrastieve analyse uit." 

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze de videolessen en het cursusmateriaal binnen vier weken verwerkt hebben. Inhoudelijk gaat de opleiding over linguïstiek, eentalige taalontwikkeling, meertalige taalontwikkeling, taalontwikkelingsstoornissen en natuurlijk ook over taalanalyse in de diagnostiek.

In de opleiding zit ook een online sessie over spontanetaalanalyse. Analyse van spontane taal dus. "In deze sessie leer je spontanetaalstalen uitschrijven. Je maakt hierbij gebruik van speciale tekens die onder meer aarzelingen en herhalingen aanduiden. Je oefent dit in aan de hand van verschillende videofragmenten in het Nederlands én in je andere taal."

"Na deze online sessie ontvang je twee taalstalen in je andere taal. Je transcribeert die taalstalen thuis volgens de methodiek die je leerde. Je brengt de transcripties mee naar het live contactmoment."

Veel maar niet alles laat zich online simuleren. Hoe je in de diagnosepraktijk met de logopedist samenwerkt, leer je toch beter in het echt. "Tijdens een live sessie in Antwerpen analyseer je samen met een logopedist de twee taalstalen, die meteen ook gelden als eindopdracht."

"Na afloop krijg je nog vier weken tijd om je eindopdracht te finaliseren en uit te breiden met een beperkte contrastieve analyse. De eindopdracht dien je via e-mail in. Ten slotte krijg je (via e-mail) individuele feedback over je eindopdracht." 


Rijker taalaanbod

De taalmoeilijkheden die een meertalig kind ervaart, kunnen het gevolg zijn van een taalstoornis. Maar ze kunnen ook een normaal onderdeel zijn van een normale meertalige ontwikkeling. Om het meertalige kind gepaste hulp te kunnen geven, is het belangrijk dat de logopedist goed het onderscheid tussen beide kan maken. Voor het ene probleem kan immers een intensieve logopedische therapie aangewezen zijn, voor het andere een rijker taalaanbod. De taalanalist is de geknipte taalprofessional om de logopedist te ondersteunen bij het maken van de juiste diagnose.

Een competentieprofiel van de taalanalist is via onderstaande link (pdf) te downloaden.


Alle informatie over deze opleiding is te vinden op de website van Taalbrug, een initiatief van Code, voormalig expertisecentrum van Thomas More.

Download het competentieprofiel van de taalanalist (pdf).

 

Aanvullende gegevens