Deze 17 Vlaamse taalprojecten krijgen extra aandacht op de Europese Dag van de Talen

Epos dissemineert 17 taalprojectenAl meer dan twintig jaar viert Europa op 26 september de Europese Dag van de Talen (EDT).

Dit jaar is dat in Vlaanderen aanleiding om 17 Vlaamse taalprojecten die met Europese steun konden worden gerealiseerd, extra in de kijker te plaatsen. In de vorm van een workshop, presentatie of discussie. Alles online wegens corona, op 24 en 25 september.

Een bloemlezing van Erasmus+-projecten over taalonderwijs, meertalig onderwijs en het leren van talen.


Inspireren met goede praktijken,
ideeën en innovaties

Op 24 en 25 september delen 17 projecten rond taal, taalonderwijs, meertalig onderwijs en het leren van talen informatie over hun project. Het tweedaagse programma biedt een inspirerend overzicht van de thema's waarrond Vlaamse scholen en hogeronderwijsinstellingen samenwerkingen zoeken met Europese partners. Aan goede ideeën en innovatieve praktijken geen gebrek.

De voorgestelde projecten zijn bijna uitsluitend Erasmus+-projecten, altijd met een Vlaamse organisatie als projectpartner of coördinator, en telkens mede gefinancierd door Europa in de periode 2014-2019.


Waar gaan de taalprojecten over? 

Over het belang van meertaligheid, over de omgang met thuistalen, over gezinstaalbeleid, over de voordelen van CLIL - ook in TSO, BSO, KSO en OV4, over CLIL en game-based learning, over een uitwisselingsproject voor CLIL-leraren, over samenwerking tussen leerlingen uit verschillende landen en het effect op hun meertaligheid, over observatiestages voor taalleraren in het buitenland, over de meerwaarde op taalvlak van leermobiliteit (ook stages) voor leerlingen uit KSO-TSO en BSO, over een geletterdheidsproject rond het voorbereiden van kinderen op lezen, over een leesvaardigheidsapp voor moeilijke lezertjes, samenwerking rond leesbevordering, alternatieve manieren om een tweede taal te leren voor laaggeletterde volwassenen, Erasmus-studenten in het buitenland als ondersteuners voor mensen die Nederlands willen leren, extra inzet op academisch Nederlands om de slaagkansen van intelligente maar taalzwakke leerlingen te verhogen, leerlingen motiveren om vreemde talen te leren via gamification en telecollaboratie, en over een project waarin lerarenopleidingen vreemde talen over de grenzen heen werken aan een homogene, digitale en internationale aanpak.

Dit tweedaagse disseminatie-evenement is een organisatie van Epos vzw. Epos staat in Vlaanderen in voor de uitvoering van Europese en internationale programma's en acties voor onderwijs, vorming, opleiding en levenslang leren.

Inschrijven kan (tot 23 september) voor het volledige programma op 24 en 25 september, maar ook gewoon voor een of meer sessies. Er zijn ochtend-, middag- en late namiddagsessies.


Alle inhoudelijke en praktische informatie is te vinden op de website van Epos.

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.