Nederlands als niet-thuistaal aan UGentHet beleid is een niet te onderschatten aanjager van de taalsector.

Neem nu het NT2-segment (Nederlands als tweede taal). Wil het beleid dat jonge en oudere nieuwkomers Nederlands leren, dan moeten daarvoor taalopleidingen worden ingericht: cursussen voor volwassen nieuwkomers maar ook onthaalklassen voor de kinderen van de anderstalige nieuwkomers (OKAN-klassen). Cursussen voor hooggeschoolde nieuwkomers en cursussen voor anders- of niet-gealfabetiseerde nieuwkomers.

Legt het beleid de inburgeringslat vervolgens wat hoger, voor de kennis van het Nederlands bijvoorbeeld van A1 naar A2 volgens het Europees Referentiekader, dan komt er een pak werk bij in de taalsector. Voor NT2-docenten natuurlijk in de eerste plaats. En die kunnen voor dat werk maar beter goed opgeleid zijn.

 

Heterogene doelgroep

Intussen worden in heel Vlaanderen in lerarenopleidingen NT2-docenten opgeleid. Zo meldden we in april al dat de Karel De Grote Hogeschool Antwerpen haar lerarenopleiding ging uitbreiden met het nieuwe onderwijsvak Nederlands als niet-thuistaal. Leraren in het kleuter-, basis- en secundair onderwijs kunnen er in een jaar tijd een extra onderwijsbevoegdheid behalen voor dat vak. Het is de bedoeling dat ze daarmee in alle NT2-onderwijsvormen inzetbaar zijn: in OKAN (Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers), in CVO’s (Centra voor Volwassenenonderwijs) en in CBE’s (Centra voor Basiseducatie).

Nu is ook de Universiteit Gent vorige week gestart met het opleiden van docenten ‘Nederlands niet-thuistaal’. Aan de UGent gebeurt dat binnen de nieuwe educatieve master in de talen. Daarmee komt ook de UGent tegemoet aan de toenemende vraag naar professionele NT2-docenten.

Het specifieke aan Nederlands voor anderstaligen is de heterogene doelgroep. De studenten worden dan ook voorbereid om les te geven aan zo’n divers publiek – van adolescente nieuwkomers tot anderstalige oudkomers, van hoogopgeleide tot analfabete cursisten.


Samenwerking met het werkveld

De UGent zet ook sterk in op de vraag hoe toekomstige NT2-docenten informele oefenkansen kunnen aanmoedigen en die ten volle kunnen inzetten in het leerproces.

Bovendien wordt er nauw samengewerkt met het werkveld. Zo brengen de studenten in het kader van de les vakdidactiek een bezoek aan IN-Gent, het agentschap voor integratie en inburgering van de Stad Gent.

Op dit moment hebben alvast 25 studenten de weg gevonden naar de nieuwe opleiding.


Educatieve Master of Science in de talen

Sinds het begin van dit academiejaar 2019-2020 is de zogenaamde specifieke lerarenopleiding (SLO) aan de universiteit vervangen door de "educatieve masteropleiding". De educatieve master (eduma) is een hoogwaardige opleiding voor wie later voor de klas wil staan of trainingen wil geven. Studenten in deze opleiding worden tegelijk leraar en vakinhoudelijk expert.

De educatieve masteropleiding is toegankelijk voor alle bachelors van de UGent. Wie al een masterdiploma heeft, kan een verkort traject volgen waarbij de focus ligt op pedagogische vaardigheden en vakdidactiek.

De UGent organiseert educatieve masteropleidingen met acht verschillende afstudeerrichtingen, waaronder de educatieve master in de talen. Deze masteropleiding heeft op haar beurt vijf afstudeerrichtingen: taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, Oosterse talen en culturen, Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen.

Nederlands als niet-thuistaal is een keuzecomponent binnen de afstudeerrichting toegepaste taalkunde en telt voor 12 studiepunten.

Meer informatie over de component Nederlands als niet-thuistaal bij lesgever prof. dr. Ellen Simon (tel. +32 9 331 19 79)

Meer informatie op de NT2-website van de UGent

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.