Europese Dag van de Talen-congresEpos vzw en het Europese Dag van de Talen-platform organiseren op vrijdag 29 september 2017 in Gent een congres over de opleiding van leerkrachten moderne talen en het belang van het talenonderwijs.

"Leraar moderne talen: shaping the future" is de titel van het congres. Het programma biedt onder meer workshops over de opleiding van taalleerkrachten en over meertaligheid op het werk. Tijdens het congres in Gent worden ook de EDT-awards en het Europees Talenlabel uitgereikt.

 

Sinds 2001, het Europees Jaar van de Talen, staat in Europa elk jaar op 26 september de Europese Dag van de Talen (EDT) op de kalender. Europa wil jong en oud stimuleren om meer talen te leren. De visie is eenvoudig: de taaldiversiteit in Europa is een hoeksteen van het rijke culturele erfgoed en meertaligheid is een middel om elkaar beter te begrijpen en verschillen te overbruggen.

In Vlaanderen is voor de invulling van de Europese Dag van de Talen een samenwerkingsverband van een twintigtal organisaties en instellingen opgericht: het Europese Dag van de Talen-platform (EDT-platform). Om de taaldiversiteit in Vlaanderen te bevorderen en om te sensibiliseren voor het leren van talen organiseert het platform tweejaarlijks een congres.


De taaldocent van de 21ste eeuw

Het programma van het congres "Leraar moderne talen: shaping the future" op 29 september in Gent is te raadplegen op de website van Epos vzw.

Voor de keynote komt Valeria Catalano (PXL) spreken over "De leerkracht moderne talen van de 21ste eeuw: tussen uitdaging en realiteit.” Welke stand van zaken maken we vandaag op wat betreft het opleiden van leerkrachten moderne taal? Welke verschuivingen waren er de laatste 30 jaar? Hoe situeren we deze evolutie? Wat zijn de grootste uitdagingen voor de leerkracht in het algemeen en de leerkracht moderne taal in het bijzonder? Welke suggesties kunnen we formuleren voor de toekomst?

Een willekeurige greep uit de workshops: Jasja Valckx (UGent) komt spreken over opvattingen die leraren Frans hebben over leren en instructie, over hun vak en over inclusief onderwijs. Deze opvattingen werden aan de hand van focusgesprekken met pedagogisch begeleiders en adviseurs, leraren en lerarenopleiders in kaart gebracht. Mathea Simons (UAntwerpen) gaat in op de resultaten van een recente studie naar de positie en het belang van verscheidene vreemde talen in Vlaanderen en bekijkt hoe de taaldocent communicatiedurf kan aanmoedigen. Lieve Vangehuchten en Dieter Vermandere (UAntwerpen) begeleiden momenteel een onderzoeksproject over taalcompetenties en taalmanagement voor internationale bedrijven in Vlaanderen. Zij komen spreken over meertaligheid op de werkvloer: language management of people management? Vreemdetaalonderwijs in het Vlaamse basisonderwijs beperkt zich niet tot de verplichte lessen Frans in het vijfde en zesde leerjaar. Sinds 2004 kan vreemdetaalonderwijs starten in de kleuterklas, in de vorm van taalinitiatie. Ook talensensibilisering is mogelijk. Lerarenopleider Liesbeth Martens (UC Leuven-Limburg) komt spreken over de verschillen tussen deze onderwijsvormen, hoe toekomstige leraren ertoe worden opgeleid en welke opportuniteiten en knelpunten er zijn. Karen Reekmans (PXL) ten slotte heeft een workshop rond taalstimulering met muzische werkvormen.

Verder staat op het programma een korte taalbattle tussen Europees kampioen Poetry Slam Carmien Michels en spoken-word performer Max Greyson.


Europees Talenlabel

Voor het Europees Talenlabel zijn de genomineerden de Taalcarrousel van Vormingplus Antwerpen, Hallo Cultuur van het Gemeenschapscentrum Essegem, Salon Souvenir van de Dienst Sociaal Welzijn van de Stad Genk, de Digitale vertelkiosk van Foyer vzw (Brussel) en de Cursus Startanimator van Tumult vzw (Mechelen).

Het Europees Talenlabel of Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs (ELIT) is een initiatief van de Europese Commissie. Het label wordt sinds 1998 jaarlijks uitgereikt. De Commissie bepaalt het thema. Voor 2017 was het thema Taalvriendelijke samenleving (language-friendly communities). "Een taalvriendelijke samenleving moedigt het leren van talen en intercultureel begrip aan. Informeel leren in een niet-schoolse context speelt hierin een belangrijke rol."

Doel van het label is excellentie en innovatie op het vlak van het onderwijzen en leren van talen in heel Europa te belonen. De voorbije twintig jaar zijn in heel Europa ongeveer tweeduizend projecten met een Talenlabel onderscheiden. Via onderstaande link is een promotiefilmpje over het Europees Talenlabel te bekijken.


Organisatoren

Het EDT-congres in Gent is zoals gezegd een organisatie van Epos vzw en het Europese Dag van de Talen-platform.

Het EDT-platform is een spreekbuis voor het talenonderwijs in Vlaanderen. De leden van het platform zijn naast de minister van Onderwijs en de onderwijsadministratie onder meer de Belgische Vereniging van Leraren Frans (ProFFF) en de Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband (BGDV), British Council Belgium, de Franse ambassade in België, Goethe Institut Belgien, de Taalunie, vzw Roeland (Gent), het Instituut voor Levende Talen (ILT) van de KU Leuven en de specifieke lerarenopleiding van de Universiteit Antwerpen.

Epos is een samenwerkingsverband tussen het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) en Syntra Vlaanderen. De vzw staat in voor de uitvoering in Vlaanderen van Europese en internationale programma's en acties voor onderwijs, vorming, opleiding en levenslang leren, waaronder het huidige "Erasmus+"-programma dat loopt tot 2020. EPOS is de afkorting van Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking.

 

Meer info: https://www.epos-vlaanderen.be/nl/edt-congres-leraar-moderne-talen-shaping-future

Meer info: https://www.facebook.com/Het-Europese-Dag-van-de-Talen-platform-268455990243756/

Meer info: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/europese-dag-van-de-talen

Meer info: http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx

Meer info: www.epos-vlaanderen.be

Meer info: https://youtu.be/9IgeK6AS5kE

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.