Latijn iets voor jou?Latijn en Grieks zijn dode talen. Maar de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen (VLOT vzw) is springlevend.

De vereniging heeft een nieuwe folder uit die aan scholieren van het zesde leerjaar basisonderwijs in eenvoudige taal uitlegt wat er van het vak Latijn precies mag worden verwacht. Latijn: iets voor jou?

 

Met de folder "Latijn: iets voor jou?" wil de VLOT de belangstelling voor de klassieke talen en cultuur bevorderen bij jongeren die een studierichting met Latijn of Grieks overwegen.

De folder beargumenteert de keuze voor Latijn, geschraagd met getuigenissen van enthousiaste leerlingen. De folder vertelt over de Romeinen, hun taal en hun leefwereld, en legt in eenvoudige taal uit waarom je Latijn zou willen studeren.

"Met Latijnse woorden kom je verder. (...) Als je Latijn kent, begrijp je vlugger de betekenis van moeilijke woorden in je eigen taal. Daarnaast komen zeer veel termen in het recht, de biologie en de geneeskunde uit het Latijn."

"Ook heel wat Europese talen zijn uit het Latijn afkomstig. Wist je dat 80 procent van alle woorden in het Frans, Spaans en Italiaans een Latijnse oorsprong heeft? Ook in het Engels komt meer dan de helft van de woorden uit het Latijn."

"Door de kennis van de Latijnse spraakkunst krijg je meer inzicht in de manier waarop een taal is opgebouwd. Die kennis en vaardigheden kun je ook gebruiken bij het leren van andere talen."

"Het lezen van Latijnse teksten vraagt van jou een grote nauwkeurigheid, die nuttig is in andere vakken. Dat kan je helpen bij het begrijpend lezen van teksten in andere talen. Bovendien ga je erop letten dat de vertaling een mooie en vlotte Nederlandse tekst wordt. Zo oefen je ook je Nederlands."

"Dankzij de teksten leer je heel wat over de Griekse en Romeinse leefwereld. Als je op reis gaat, zie je nog veel van hun gebouwen. Goden en helden spelen vaak een rol in films en boeken. Griekse en Romeinse toneelstukken worden nog steeds opgevoerd. Het is leuk als je dat kunt herkennen. Door Latijn te leren kom je in contact met de oorsprong en ontwikkeling van onze eigen leefwereld."

Bert getuigt: "Ik had toen nog geen speciale belangstelling voor de Romeinen en hun "uitgestorven" taaltje. Dat taaltje bleek uiteindelijk niet zo uitgestorven te zijn. In het eerste jaar ontdekte ik al dat er in het dagelijks leven van nu nog duizenden dingen te vinden zijn die een naam dragen die afgeleid is van het Latijn."

Ercan voegt toe: "Het kunnen vertalen en begrijpen van Latijnse teksten geeft je de kans om bepaalde feiten door een ander venster te bekijken. Hoe meer vensters een persoon heeft, des te meer zinnige opvattingen er naar voren gebracht kunnen worden."

Evelyne: "Wat je in het hoger onderwijs ook wil studeren, je hebt alvast één troef in handen: de oerdegelijke basis van zes jaar Latijn."

De folder is in pdf te downloaden via onderstaande koppeling.


VLOT

De VLOT is een netoverschrijdende vereniging voor leerkrachten klassieke talen in Vlaanderen. Doel van de VLOT is de belangstelling voor de klassieke talen en cultuur te bevorderen, de kwaliteit van het onderwijs in de klassieke talen te verbeteren, de leerkrachten klassieke talen concrete ondersteuning te bieden en de belangen van de leerkrachten klassieke talen te behartigen.

De VLOT geeft een driemaandelijks tijdschrift uit (Prora), organiseert nascholingen voor leerkrachten klassieke talen en reikt een subsidie uit aan projecten die de klassieke talen en cultuur op een of andere manier voor een ruimer publiek in de kijker zetten.

Er zijn in Vlaanderen naar schatting 900 tot 1000 leerkrachten Latijn en/of Grieks. Zij geven aan ongeveer 35.000 leerlingen les.

In het tweede jaar van het secundair onderwijs leren ongeveer 11.500 leerlingen Latijn (21% van alle ASO-leerlingen). Ruim 2000 leerlingen leren Grieks (4% van alle ASO-leerlingen). Daarvan gaan er 4500 door met Latijn tot het zesde jaar (18% van alle ASO-leerlingen). Met Grieks gaan er 500 door tot het zesde jaar (2% van alle ASO-leerlingen). Over het hele secundair onderwijs genomen, leren vandaag 35.000 leerlingen Latijn en 5000 Grieks. De trend is zowel voor Latijn als Grieks licht dalend.

 

Meer info: www.vlot-vzw.be

Meer info: http://www.vlot-vzw.be/activiteiten/folder/folder.pdf

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.