Nederlands-Arabisch juridisch glossariumBij uitgeverij Maklu (Antwerpen) is het "Nederlands-Arabisch juridisch glossarium" van de hand van Abied Alsulaiman verschenen. Dit glossarium bevat ongeveer tweeduizend juridische termen uit de Nederlandstalige rechtspraak in België en een driehonderdtal juridische en administratieve woorden die voor sociaal tolken relevant zijn.

Het Nederlands-Arabisch juridisch glossarium (161 blz.) is bedoeld voor juridisch en sociaal vertalers en tolken die met Nederlands en Arabisch werken. In zijn voorwoord legt de auteur uit dat de vertaler van juridische teksten de termen van het rechtssysteem van de bronrechtstaal moet begrijpen en hun functionele equivalenten in het rechtssysteem (of de rechtssystemen) van de doelrechtstaal (of doelrechtstalen) moet opzoeken.

"Zoals het Nederlands voor meerdere rechtssystemen benut wordt, wordt ook het Arabisch voor meerdere rechtssystemen benut. De rechtspraak in de Arabische wereld is deels geïnspireerd op de islamitische rechtsgeleerdheid, de Sharia, deels op het Code Napoléon, deels op de Common Law en deels op het lokale gewoonterecht. Zo is het rechtssysteem van Marokko nagenoeg hetzelfde als het Franse (en het Belgische) rechtssysteem, terwijl dat van Saoedi-Arabië overwegend op de Sharia is gebaseerd. Bijgevolg vertoont de rechtsterminologie van het Marokkaanse en het Saoedische rechtsstelsel in de meeste rechtsgebieden verschillen."
De auteur heeft bij de definiëring van de Nederlandse termen zo veel mogelijk rekening gehouden met de terminologie van verschillende Arabische rechtssystemen en administratieve stelsels.

De driehonderd woorden en termen die Abied Alsulaiman speciaal voor de sociaal tolken en vertalers aan het glossarium heeft toegevoegd, zijn termen als oudercontact, ziekteverzekering, maatschappelijke oriëntatie, studieprogramma en leerplicht.

Dr. Abied Alsulaiman doceert sinds 1994 Arabisch, juridisch vertalen, literair vertalen en algemeen tolken Arabisch aan de subfaculteit Taal en communicatie van de KU Leuven (campus Antwerpen, vroeger Lessius). Hij is examinator in de opleiding Gerechtsvertalen en -tolken, die door de subfaculteit samen met de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg organiseert. Hij is ook als jurylid bij de certificering van sociaal tolken betrokken. Abied Alsulaiman is ook medezaakvoerder van het Antwerpse vertaalbureau Linguix.

ISBN: 9789046605394

Meer info: www.maklu.be

Meer info: www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789046605394

Meer info: www.linguix.be

(dd - 31/5/2013)

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.