Selor-monopolie op taalcertificaten op de helling

Selor-monopolie op taalcertificaten op de hellingWilt u in België bij een Nederlandstalige, Franstalige of Duitstalige lokale overheidsinstantie aan de slag? Maar hebt u jammer genoeg geen diploma in respectievelijk het Nederlands, Frans of Duits? Dan zult u een taalcertificaat moeten voorleggen. Let wel, het enige certificaat dat de overheid van u zal aanvaarden, is het taalcertificaat van Selor, het selectiebureau van de Belgische federale overheid. En de enige manier voor u om aan dat certificaat te komen, is slagen voor een examen bij Selor.

De Europese Commissie vindt dat niet evenredig, een schending van het beginsel over het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie, en discriminatie op grond van nationaliteit. De Commissie verzoekt België vandaag in een met redenen omkleed advies om "een einde te maken aan discriminerende arbeidsvoorwaarden in de lokale publieke sector".

België heeft nu twee maanden de tijd om de regels in overeenstemming te brengen met de Europese wetgeving. Dit kan in de praktijk betekenen dat Selor het monopolie verliest op het uitreiken van het taalcertificaat dat werkgevers in de (lokale) publieke sector van kandidaat-werknemers verlangen.

Registreer om meer te lezen …

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.