Lezen in alle talen: conferentie - 24 september 2021 Antwerpen

De jeugd leest niet meer graag. En ze kunnen het ook niet meer zo goed. Dat zeggen studies zoals PIRLS en PISA, weliswaar met een beetje meer nuance. Iedereen akkoord dat graag en goed kunnen lezen goed is voor jong en oud? Voor de samenleving, de economie en de welvaart? Dan is een goede vraag: hoe kunnen we lezen nog meer stimuleren, bij jong en oud, in het Nederlands en andere talen?

Er zijn al heel veel plannen en ook acties natuurlijk, maar er moet dringend meer gebeuren. Hoe dat kan? Daarover gaat het op vrijdag 24 september 2021 tijdens het EDT-congres "Lezen in alle talen" in Antwerpen.

 

Congres

EDT staat voor Europese Dag van de Talen. Dit jaar wordt de Europese Dag van de Talen in Vlaanderen gevierd met een congres ‘Lezen in alle talen". Het congres wil inspireren met allerlei manieren om lezen te stimuleren bij kwetsbare groepen, bij jong en oud, in het Nederlands en in andere talen, in de bib en daarbuiten, in Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap en Europa, via luisteren, storytelling enz.

Op het programma staan een debat, allerlei workshops en presentaties en vooral ook voldoende tijd om te netwerken en inspiratie op te doen bij elkaar. Tijdens de lunch en de overige netwerkmomenten is er een beurs.


Inspireren

Voor de keynote komt Liesbet Heyvaert (KU Leuven) spreken over een leesoffensief voor Vlaanderen: een grootschalig en duurzaam plan van aanpak met concrete voorstellen en acties die de komende jaren worden uitgerold om de leesvaardigheid en leesmotivatie in Vlaanderen te verbeteren.

In het debat gaat moderator Elke D"Hoker (KU Leuven) verschillende perspectieven op leesbevordering en leescultuur aan bod laten komen. De gasten in het panel zijn Kris Van de Poel (Taalunie), Jordi Casteleyn (UAntwerpen), Dirk Terryn (Het Lezerscollectief, CANON Cultuurcel), Silvie Vanoosthuyze (Odisee, Arteveldehogeschool) en Caroline De Mulder (UNamur).


Workshops

Na de middag biedt het EDT-congres twee reeksen workshops. Die gaan onder meer over leesonderwijs, leesbeleid en lezen op school, de plaats van meertaligheid in leesbevordering, (meertalig) samen lezen, leesclubs, ouders en lezen, de kracht van het verhaal, leesplezier, samenwerken met de bib, hoorspelen, fictie, strips, romans, (diversiteit en inclusie in) kinderboeken, eenvoudige taal, tweetalige literatuur enz.


EDT-Award en Talenlabel

Tijdens de conferentie worden ook de EDT-Awards en het Europees Talenlabel 2020 uitgereikt. Stem voor je favoriete filmpje op de Facebookpagina van het EDT-platform.


Beurs

Nog meer inspiratie is te halen op de beurs met o.a. deze standhouders: Wablieft (centrum voor duidelijke taal), PROFFF (beroepsvereniging leraren Frans), nik-nak (tweetalige kinderboekjes), Epos (Vlaams Agentschap Erasmus+), CANON Cultuurcel, FEST (Federation of European Story-telling), het Europees Vertelfestival in Landcommanderij Alden Biesen, de uitgeverijen Zwijsen en De Eenhoorn, een tentoonstelling over stripverhalen in de Duitse les.

Ook De Taalsector zal met een stand aanwezig zijn. We praten met de bezoekers graag over de economische waarde van lezen; de waarde van leesplezier, leesvaardigheid en geletterdheid voor economie en welvaart.


EDT-platform?

Deze conferentie is een initiatief van Epos vzw (Vlaams Agentschap Erasmus+) en het Europese Dag van de Talen-platform.

Het Vlaamse Europese Dag van de Talen-platform is een partnerschap van diverse organisaties die zich tot doel stellen de taaldiversiteit en het leren van talen in Vlaanderen te bevorderen. Tweejaarlijks organiseert het platform een congres over trends in talenonderwijs. In 2019 ging dat congres over de sociaal-economische kracht van taal. Om het andere jaar organiseert het platform een wedstrijd.

Het EDT-platform werd opgericht in 2003. 

Uitgangspunt van het platform is dat in de huidige samenleving de beheersing van meer talen een cruciale rol speelt in de culturele ontplooiing, de onderlinge aanvaarding, de interculturele verbondenheid en de sociale inclusie.

De platformpartners willen in Vlaanderen en Brussel zowel de taaldiversiteit als het leren van meer talen, naast het Nederlands, bevorderen.

Daarnaast willen ze ook Europese aanbevelingen over taalbeleid en taalverwerving ondersteunen. Dat gaat bijvoorbeeld over de conclusies van de Europese Raad van Barcelona in 2002, waarin de staats- en regeringsleiders aandringen op verdere maatregelen "om de beheersing van basisvaardigheden te verbeteren — met name onderwijs van ten minste twee vreemde talen vanaf zeer jonge leeftijd". Ook de conclusies van de Raad van 20 mei 2014 over meertaligheid en de ontwikkeling van taalcompetenties zijn in dezen relevant.


Taalcreativiteit en leerplezier promoten

De partners van het EDT-platform zijn Vlaams minister van onderwijs (Ben Weyts) en het departement onderwijs en vorming, de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap, Klascement, het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!), Katholiek Onderwijs Vlaanderen, EPOS vzw, ProFFF (Belgische Vereniging van de Leraren Frans), BGDV (Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband), de Duitse ambassade in België, Goethe Institut Belgien, de Franse ambassade in België, Alliance Française Bruxelles-Europe, Alliance Française van Oost-Vlaanderen, Consejería de Educación en Bélgica – Embajada de Espaňa, Roeland vzw (Gent), het INT (Instituut voor Levende Talen) en het CLT (Centrum voor Levende Talen) van KU Leuven, het Centrum voor Toegepaste Linguïstiek van de Universiteit Hasselt, de letterenfaculteiten van de KU Leuven en de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, de faculteit Mens en Welzijn van HoGent (Hogeschool Gent), de lerarenopleiding van Universiteit Gent en de Europese scholen in België.
Begin 2020 ondertekenden de partners een nieuw samenwerkingsprotocol voor de periode 2020-2024.

De platformpartners engageren zich om rond 26 september de Europese Dag van de Talen te organiseren. Ze doen dat met reflectie- en vormingsmomenten (een congres of seminarie) en concrete initiatieven in scholen, centra, klassen, op werkplekken enz.

Ze verbinden er zich ook toe de Europese Dag van de Talen in Vlaanderen en Brussel op een bredere schaal tot een vast item op de kalender te laten uitgroeien.

En ze engageren zich om informatie te verspreiden, uitwisselingen te stimuleren, het debat aan te moedigen en de kwaliteit van het leren van talen te bevorderen. Elke partner moet vanuit zijn eigen context en doelstellingen taalcreativiteit en het plezier in het leren van talen promoten.

Voorzitter van het platform is sinds begin 2020 prof. dr. Katja Lochtman, hoofddocent Duitse taalkunde en didactiek van het vreemdetalenonderwijs (Duits als vreemde taal) aan de VUB en de Université Libre de Bruxelles (ULB).


Samen met de organisatoren hoopt De Taalsector je live te kunnen verwelkomen in Antwerpen.


Lees meer over EPOS, het EDT-platform en de Europese Dag van de Talen op de website van EPOS.

Raadpleeg het programma van het congres "Lezen in alle talen" op 24 september in Antwerpen.

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.