Het meertalige kindMarinella Orioni heeft een nieuw boek over het meertalig opgroeiende kind.

In ‘Het meertalige kind’ laat ze de lezer kennismaken met het meertalige kind en zijn meertalige ontwikkeling en zet ze aan tot een eigentijdse constructieve visie op een nieuwe generatie meertalige burgers.

“De globalisering heeft structurele veranderingen in onze huidige samenleving gebracht die zowel in de privésfeer als op beleidsniveau hun weerklank vinden. Het meertalige kind is hiervan het meest tastbare product en in alle opzichten een onvermijdelijke factor van onze internationale toekomst,” zegt de Nederlands-Italiaanse, die zelf met twee drietalig opgroeiende kinderen in Frankrijk woont.

 

Het meertalige kind (268 blz.) is een uitgave van Van Gennep (Amsterdam).

Marinella Orioni schreef eerder al ‘Meertalig opvoeden’, een boek dat vooral de vragen van ouders en opvoeders van meertalige kinderen beantwoordde. Met Het meertalige kind wil Marinella Orioni de rest van de samenleving kennis laten maken met het meertalige kind. Dit boek is dus bedoeld voor iedereen die met meertaligheid en meertalige kinderen te maken krijgt: niet alleen ouders en opvoeders maar ook beleidsmakers, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, oppassers, logopedisten enz.

Het meertalige kind is opgebouwd in drie delen. In het eerste deel geeft de auteur een stand van zaken over meertaligheid. Ze ziet een wildgroei van ideeën over meertaligheid en bespreekt een aantal hardnekkige misverstanden rond taalachterstand. "Meertaligheid is een hot item waarover iedereen wel een mening heeft, maar in werkelijkheid bestaat er nog veel onwetendheid over het meertalige kind en zijn meertalige ontwikkeling."

De auteur pleit voor een verschuiving van een eentalige naar een meertalige visie op de multiculturele samenleving. "In tegenstelling tot wat we soms denken is meertaligheid een wijdverbreid verschijnsel. In de meeste landen spreken de mensen meerdere talen, maar ook in ons land komt meertaligheid steeds meer voor. Niet altijd wordt een meertalig kind echter goed begrepen. Zeker niet in een omgeving waarin eentaligheid de norm is."

In het tweede deel van het boek zoomt de auteur in op het meertalige kind zelf. Welke rol speelt taal voor het meertalige kind? Hoe ziet zijn meertalige brein eruit? En hoe zit het met zijn multiculturele identiteit?

In het derde deel focust de auteur op het meertalige kind in zijn continue interactie met de samenleving: thuis, bij het consultatiebureau, in zijn vrije tijd, in de voorschoolse voorziening, op school en bij de logopedist.

Marinella Orioni is geboren en getogen in Nederland. Haar ouders (vader Italiaan, moeder Nederlandse) hebben haar enkel in het Nederlands opgevoed. "Helaas. Ik had het zo fijn gevonden om meertalig op te groeien. Maar meertalig opvoeden deed je niet in de jaren zeventig. Je sprak "gewoon" Nederlands met je kinderen. Dat was beter. Voor wie het beter was, heb ik nooit geweten. Voor mij was het in ieder geval niet beter."

Marinella Orioni woont ondertussen al jaren in Parijs en is getrouwd met een Italiaan. Hun kinderen voeden ze drietalig op (Nederlands, Italiaans en Frans).

Dit boek verdient het om door te dringen tot beleidsmakers en andere sleutelfiguren die nog met negatieve ideeën over meertalig opvoeden zitten. Dit boek laat hen kennismaken met het meertalige kind, dat vaardiger, flexibeler en interessanter is dan vaak wordt gedacht en dat bovendien capaciteiten blijkt te hebben die nog niet iedereen kent.

Dit boek draagt met een eigentijdse en verfrissende visie op een nieuwe generatie meertalige burgers bij aan een constructieve dialoog. Om het met Marinella Orioni te zeggen: "Alleen als we de gehele meertalige waarheid aanvaarden en een gezamenlijke omslag maken naar een meertalige visie, kan de meertalige ambitie van onze samenleving daadwerkelijk gerealiseerd worden."

 

ISBN: 9789461644138

ISBN E-book: 9789461647337

 

Meer info: http://www.vangennep-boeken.nl/boek_detail.php?id=522

Meer info: www.marinellaorioni.com

 

 

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.