Thuis in taal: voorleeskoffertjes in dertien thuistalen

Thuis in taal: voorleeskoffertjes in 13 thuistalenDe Provincie Vlaams-Brabant heeft vorige week het project "Thuis in taal" gelanceerd: voorleeskoffertjes in dertien verschillende talen. Dit project wil ouders de kans bieden om in hun eigen taal voor te lezen aan hun kinderen en daarbij, zonder de meerwaarde van de thuistaal uit het oog te verliezen, ook de Nederlandse taalverwerving te stimuleren.

 


Taalrijke omgeving

Het project "Thuis in taal" zet in op het ontwikkelen van de thuistaal. De thuistaal vormt een belangrijke basis om daarna eender welke taal te leren, ook het Nederlands, zo is de redenering van de provincie. "Meertaligheid is voor steeds meer kinderen en jongeren een vanzelfsprekendheid. Tegelijkertijd weten we dat een rijk taalaanbod de motor is van de taalverwerving. Kinderen die opgroeien in een taalrijke omgeving, kunnen zo de taalvaardigheden (o.a. vermogen tot geluidswaarneming, klankvorming, woordbegrip, zinsbegrip, zinsproductie, …) ontwikkelen die noodzakelijk zijn voor een goede taalverwerving. Een klimaat waarin veel gepraat wordt met kinderen, vragen gesteld worden, gespeeld wordt, gelachen en gezongen wordt,… in welke taal dan ook, is dus erg belangrijk. "


Voorleesboekjes

Elk voorleeskoffertje bevat een aantal voorleesboekjes in een van de dertien geselecteerde thuistalen, enkele woordeloze prentenboeken, een liedjesboek, de dvd "Met een boekje op de schoot" en een meertalige brochure met heel veel tips over voorlezen. De Nederlandse versie van deze originele brochure is via onderstaande link in pdf beschikbaar. De tips bieden concrete houvast bij het voorlezen aan baby's, peuters, kleuters en kinderen vanaf 6 jaar.

Dit project is een initiatief van de Provincie Vlaams-Brabant. Het kwam tot stand met medewerking van de bibliotheken van Halle, Vilvoorde, Leuven, Tienen en Diest, LINC vzw, het Agentschap Integratie en Inburgering, vzw de Rand, het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven en de dienst diversiteit en gelijke kansen van de stad Leuven.

De komende periode worden in de deelnemende bibliotheken ook meertalige voorleesworkshops voor ouders en meertalige voorleesmomenten voor kinderen (in een vreemde taal en het Nederlands) georganiseerd.

Voor dit project moesten heel wat boeken in andere talen dan het Nederlands worden aangekocht. Een lijst met websites die tijdens deze zoektocht nuttig bleken, is via onderstaande link raadpleegbaar. De lijst is niet volledig, maar zet de geïnteresseerde op weg om ook zelf toegang te krijgen tot meertalig voorlezen.


Waarom voorlezen?

"Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling, de concentratie en de creativiteit bij kinderen. Het is goed als kinderen al vroeg boekjes lezen. Dat helpt hen later om snel te leren lezen en beter te rekenen. Onderzoek toont aan dat voorlezen belangrijk is voor de schoolresultaten van jonge kinderen."


Waarom in de thuistaal?

"Je kan voorlezen in verschillende talen. Bij jonge kinderen lees je best voor in de moedertaal. De taal die je thuis spreekt, is belangrijk om daarna Nederlands of een andere taal te leren. "Thuis in taal" versterkt de thuistaal. Met deze boekjes kan je voorlezen in je moedertaal."

Samen een boekje lezen is ook goed voor de relatie tussen ouder en kind. Iedereen kan voorlezen. Sluit het verhaal duidelijk af: een kusje, zwaaien naar het boek of het personage of samen roepen: ‘Daaag, tot de volgende keer!’

 

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/thuisintaal

Meer info: http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/thuis-in-taal-overzicht-brochure-20160907_tcm5-110326.pdf

Meer info: http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/thuis-in-taal-overzicht-websites-20160907_tcm5-110325.pdf

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.