Lokale besturen klagen over tekort aan sociaal tolken en NT2-aanbodVier op de vijf Vlaamse steden, gemeenten en OCMW's doen inspanningen om vluchtelingen en erkende asielzoekers al vanaf de eerste opvangdag te integreren. Ze botsen daarbij echter op obstakels. Naast een tekort aan betaalbare huurwoningen en psychologische ondersteuning is er ook een tekort aan sociaal tolken. Dat blijkt uit een recente bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) bij gemeenten en OCMW"s.


Sociaal tolken
Uit de bevraging van de VVSG blijkt dat in bijna de helft van de lokale opvanginitiatieven een op de vijf bewoners analfabeet of laaggeletterd is. Waar mogelijk spreekt men Engels en Frans, maar 85% van de OCMW's doet een beroep op sociaal tolken, zo stelt men vast. Lokale medewerkers klagen echter over een tekort aan tolken Arabisch, bijvoorbeeld bij Babel, de Vlaamse tolkentelefoon. Ze behelpen zich vaak met een vertaalsite of vragen een andere asielzoeker om te vertalen. Dit is niet ideaal, aldus ook de VVSG. Omdat communicatie cruciaal is, vraagt de VVSG dat er meer sociaal tolken komen.

NT2-aanbod
Verder vindt meer dan een op de drie lokale besturen dat er onvoldoende aanbod is aan cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) in de gemeente of in de regio. Net zoals de tolkenbijstand moet ook het NT2-aanbod volgens de VVSG zo dicht mogelijk bij de asielzoekers gebracht worden.

20 miljoen
De VVSG vraagt in een brief aan minister-president Bourgeois dat de Vlaamse regering snel duidelijkheid verschaft over de 20 miljoen euro die ze in dit kader beloofde aan de lokale besturen. De Vlaamse regering gaf eind september aan dat ze 20 miljoen zou vrijmaken voor de lokale besturen. Het is nog niet duidelijk wanneer of hoe dit geld zal verdeeld worden. De lokale besturen onderstrepen de nood aan een Vlaams gecoördineerd beleid, aan meer afstemming en overzicht.

De Vlaamse OCMW's vangen vandaag vooral gezinnen met kinderen en alleenstaande mannen op. Tegen eind 2016 zullen ze naar schatting 22.000 personen moeten huisvesten. Daar komt veel communicatie bij kijken, die vooralsnog niet mogelijk is in het Nederlands en vaak ook niet in het Engels of Frans.


Meer info: www.vvsg.be

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.