Nederlands in het hoger onderwijs in Vlaanderen (colloquium)

Nederlands in het hoger onderwijs (colloquium)Vijf jaar geleden besliste de Vlaamse regering de wetgeving over het taalgebruik in het hoger onderwijs te versoepelen. Concreet kreeg het Engels een ruimere plaats toebedeeld.

Welke rol speelt het Nederlands vandaag als wetenschapstaal? En kan de zorg voor het Nederlands samengaan met de ambitie om universitair onderwijs en onderzoek te internationaliseren?
Over de positie van het Nederlands in het hoger onderwijs in Vlaanderen organiseert de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL, Gent) een colloquium.


De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL, Gent) organiseert op donderdag 10 december 2015 een colloquium over de positie van het Nederlands in het hoger onderwijs in Vlaanderen.

De organisatoren van dit colloquium zien de vraag naar de positie van het Nederlands in het hoger onderwijs raken aan drie informatiestromen: de doorstroming van internationaal wetenschappelijk onderzoek naar de studenten, de doorstroming van Vlaams wetenschappelijk onderzoek naar de internationale wetenschappelijke wereld, en de doorstroming van de deskundigheid die de studenten opbouwen naar de maatschappij in ruime zin.

Ieder van die drie stromen roept eigen vragen op:
1. De resultaten van het internationale wetenschappelijke onderzoek moeten doorstromen naar de studenten in het Vlaamse hoger onderwijs: hoe maken we die wetenschappelijke stand van zaken op een efficiënte manier toegankelijk?
2. De resultaten van het Vlaamse wetenschappelijke onderzoek moeten doorstromen naar de internationale wetenschappelijke wereld: hoe maken we onze expertise internationaal zichtbaar?
3. De deskundigheid die onze studenten opbouwen moet doorstromen naar de maatschappij in ruime zin: over welk linguïstisch repertoire moet een in Vlaanderen gevormd academicus beschikken om zijn maatschappelijke rol optimaal op te nemen?

Op dit colloquium komen niet alleen taalkundigen en beleidsmakers aan het woord, maar ook vertegenwoordigers uit de academische, economische en culturele sector.
Voor de middag spreken Philippe Van Parijs (Université catholique de Louvain, UCL) en Ulrich Ammon (Universiteit Duisburg-Essen) over de positie van de moedertaal en het Engels in het hoger onderwijs in een context van globalisering. Casper Thomas (De Groene Amsterdammer) en Albert Oosterhof (KU Leuven) reflecteren over taalbeleid in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Europa.

Na de middag brengen Gita Deneckere (Universiteit Gent), Christoffel Waelkens (KU Leuven), Erik Vlaminck (auteur) en Lieve De Wachter (KU Leuven) getuigenissen vanuit hun professionele praktijk.

Het colloquium wordt afgesloten met een paneldiscussie.
Panelleden zijn Hans Maertens (gedelegeerd bestuurder VOKA), Johan Meeusen (vicerector Universiteit Antwerpen), Willy Vandeweghe (vast secretaris KANTL), Jonathan Hooft & Gaël Lambert (Vereniging voor Vlaamse Studenten), Steven Vanhooren (senior adviseur onderwijs Nederlandse Taalunie), Anton Froeyman (Actiegroep Hoger Onderwijs) en Frank van Splunder (Universiteit Antwerpen / Linguapolis). Luc Devoldere (Ons Erfdeel) modereert.

Alle inhoudelijke en praktische informatie is te vinden op de website van de KANTL.

Moedertaalcharter
De KANTL pleitte in 2010 voor een moedertaalcharter, dat de erosie voor het Nederlands als academische taal zou tegengaan maar tegelijk de weerstand tegen verengelsing zou wegnemen waar die om redenen van specialisatie en rationele aanwending van de middelen wenselijk zou zijn. "Een moedertaalcharter is er niet gekomen. Maar na vijf jaar kan alsnog nagegaan worden of de zorg voor het Nederlands als wetenschapstaal en de ambitie om het Vlaamse universitaire onderwijs en onderzoek te internationaliseren inderdaad op een harmonische wijze kunnen samengaan," aldus de KANTL. Lees hier het standpunt van de KANTL in 2010:


Meer info: http://kantl.be/agenda/colloquium-de-positie-van-het-nederlands-in-het-hoger-onderwijs

Meer info: www.kantl.be

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.