Gaat het Nederlands in Vlaanderen zijn eigen weg? (boek)

4000 typisch Vlaamse woordenBij uitgeverij Davidsfonds (Leuven) is het boek ‘Typisch Vlaams’ van Ludo Permentier en Rik Schutz verschenen. In dit boek bespreken beide auteurs 4000 woorden en uitdrukkingen die in Nederland niet of zelden voorkomen, maar overal in Vlaanderen te horen en te lezen zijn.

 
In Typisch Vlaams (576 blz.) brengen Ludo Permentier en Rik Schutz grote en kleine aspecten van het zogenoemde Belgisch-Nederlands in beeld. Belgisch-Nederlands is de “officiële” naam voor het Nederlands dat in Vlaanderen gesproken en geschreven wordt.

Hoe werkt dit boek?
Bij elk van de 4000 “typisch Vlaamse” trefwoorden geven de auteurs om te beginnen aan of het trefwoord volgens hen tot het Standaardnederlands behoort. Vervolgens krijg je via symbooltjes informatie over de mate waarin het trefwoord als typisch Vlaams beschouwd kan worden. Verder wordt ook de mate waarin het trefwoord in Vlaanderen gangbaar is aangegeven. En je leert ook of het trefwoord tot het formele of net het informele register beperkt is.

Bij elk trefwoord staat ook een citaat uit een krant, tijdschrift of roman, dat het gebruik van het trefwoord illustreert. Een uitgebreide bronnenlijst is achteraan in het boek opgenomen.

Knopen doorgehakt
Voor in het boek leggen de auteurs uit waarop de labels van de trefwoorden (wel of geen standaardtaal, Vlaams-zijn, gangbaarheid, formeel/informeel) zijn gebaseerd.

Zo blijkt voor het antwoord op de vraag of een woord standaardtaal is nauw te zijn samengewerkt met de Taaltelefoon, de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid. Om te bepalen of een trefwoord tot de standaardtaal behoort, consulteerden de auteurs eerst diverse naslagwerken. De twijfelgevallen legden ze vervolgens voor aan de medewerkers van de Taaltelefoon, die de knopen doorhakten.

Voor de inschatting hoe typisch Vlaams (of ‘typisch Belgisch’ natuurlijk) en hoe gangbaar een woord is, konden de auteurs gebruikmaken van onderzoeksresultaten van de onderzoeksgroep Kwantitatieve Lexicologie en Variatielinguïstiek (QLVL) van de KU Leuven.

Ludo Permentier heeft ten slotte een hoofdstukje toegevoegd over de geschiedenis en de kenmerken van het Belgisch-Nederlands.

Ludo Permentier (BE) is gepensioneerd. Hij werkte als redacteur voor De Standaard en Van Dale. Nu werkt hij nog als communicator voor de Nederlandse Taalunie en schrijft hij taalcolumns voor De Standaard. Hij is ook de auteur van het boek ‘Woorden weten alles’ (De Bezige Bij), een bundeling van zijn taalcolumns voor De Standaard. Hij schreef ook de leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (Groene Boekje).

Vanaf oktober trekt Ludo Permentier op tournee door Vlaanderen met "De staat van onze taal", een lezing over typisch Vlaams, Belgisch-Nederlands, schoon Vlaams, tussentaal en Standaardnederlands.

Rik Schutz (NL) werkte meer dan 20 jaar als lexicograaf en uitgever bij Van Dale. Sinds 2006 is hij deeltijds projectleider spelling bij de Taalunie. In die hoedanigheid is hij nauw betrokken bij de aangekondigde actualisering van het Groene Boekje.

Ludo Permentier en Rik Schutz stelden begin dit jaar in opdracht van de krant De Standaard het boekje "Hoe Vlaams mag uw Nederlands zijn?" samen. In dit "Gele Boekje" behandelden ze al ongeveer 1000 min of meer typisch Vlaamse woorden.

Taalvrouw Miet Ooms (Webred) publiceerde een recensie van Typisch Vlaams op haar website.


ISBN: 9789059086517


Meer info: http://www.davidsfonds.be/publisher/edition/detail.phtml?id=3540

Meer info: http://www.davidsfonds.be/activity/national/detail.phtml?id=37732

Meer info: http://www.webred.be/typisch-vlaams-recensie/

 

(Miet Ooms)

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.