Fevlado: Topdokter doet flopuitspraak

"Topdokter doet flopuitspraak"Fevlado is de Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties. De belangenorganisatie komt op voor de gelijkwaardigheid van dove personen en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal.

Dove kinderen hebben recht op een opvoeding in gebarentaal, vindt Fevlado.

Doofheid bedreigt de levenskwaliteit en bij uitbreiding het leven zelf, vindt tv-Topdokter Erwin Offeciers, oorspecialist en wereldautoriteit op het gebied van het cochleair implantaat, in een interview met Humo.

Toch niet, laat Fevlado in een reactie weten: wij hoeven echt niet per se genezen te worden om levenskwaliteit te genieten.


Levensbedreigende doofheid?
De Antwerpse neus-, keel- en oorarts Erwin Offeciers is een wereldautoriteit op het gebied van het cochleair implantaat ofte de geïmplanteerde gehoorprothese. In Humo 3899 van 26 mei 2015 zegt hij: "Doofheid bedreigt de levenskwaliteit en bij uitbreiding het leven zelf." Erwin Offeciers nuanceert zelf: "Pas op, je kunt wel degelijk kwaliteitsvol leven met een beperking, dat zul je me nooit horen tegenspreken. Maar als je die beperking kunt verhelpen, waarom zou je dat niét doen? (...) Ik begrijp dat wie naar "Topdokters" kijkt, zou kunnen denken dat die cochleaire implantaten geen levens redden. Maar geloof me: dat doen ze wel."

Akoestiek
"Er zijn voldoende onderzoeken die aantonen dat het taalvolume waaraan je tijdens je eerste - let op - levensmaanden blootgesteld wordt, bepalend is voor de rest van je leven. Je mag zo slim geboren zijn als je maar wil: als je ouders nooit tegen je praten als je nog een baby bent, vergeet het dan maar. De hersenen van een kind verwerven taal op een statistische manier: ze worden blootgesteld aan akoestiek - een stroom van geluid - en tellen de klanken die het meest frequent voorkomen," legt Erwin Offeciers verder uit.

Gebarentaal
Fevlado's standpunt houdt in dat dove kinderen recht hebben op een opvoeding in gebarentaal. Maar om dat recht te doen gelden, is er volgens Fevlado bij professionele dienstverleners en (vooral horende) ouders nood aan sensibilisering over de voordelen van het vroeg aanleren van Vlaamse Gebarentaal en van het tweetalig en bicultureel opvoeden van dove baby’s.

"Wij ervaren doof zijn helemaal niet als levens(kwaliteit)bedreigend," reageert Fevlado. "Het vroegtijdig aanbieden van Vlaamse Gebarentaal - een volwaardige taal, die de visuele natuur van dove kinderen respecteert en dus voor 100 procent toegankelijk is - draagt ertoe bij dat dove kinderen zich ten volle kunnen ontplooien."

"De leerachterstand en de sociaal-emotionele moeilijkheden die Offeciers vermeldt, hebben veeleer te maken met een mismatch tussen omgeving en kind dan met het niet kunnen horen. Onze maatschappij herstelt de kinderen om de mismatch weg te werken en laat de omgeving zo goed als ongemoeid. Waarom doen we het niet omgekeerd, of ontmoeten we elkaar niet halverwege?"

Wat bedoelen jullie precies met "elkaar halverwege ontmoeten"? Aan De Taalsector legt Marieke Kusters van Fevlado uit: "Halverwege, in die zin dat van ouders niet wordt verwacht dat ze de Vlaamse Gebarentaal perfect beheersen. Wel moet er een volwaardig aanbod worden uitgebouwd, waarbij ouders alle kansen krijgen om hun dove kind op te voeden in Nederlands en Vlaamse Gebarentaal. Binnen dit aanbod zouden dove kinderen gedurende hun hele kindertijd in contact moeten komen met dove volwassenen die ‘native signers’ zijn. Deze volwassenen zijn naast taalrolmodellen ook voorbeelden van hoe het dove kind kan navigeren in deze Nederlandstalige maatschappij."

Fevlado nuanceert ten slotte ook op de suggestie in het artikel dat een cochleair implantaat een dove persoon weer volledig en normaal horend maakt: "Een cochleair implantaat blijft een hulpmiddel."

Mijn baby is doof
Om de objectieve en volledige voorlichting van professionele zorgverstrekkers en horende ouders te bevorderen bracht Fevlado twee jaar geleden een documentaire uit: "Mijn baby is doof". In deze documentaire getuigen ouders van dove kinderen, professionelen en wetenschappelijk onderzoekers over de waarde van Vlaamse Gebarentaal en Dovencultuur in het leven en het welzijn van het dove kind, zijn ouders en zijn omgeving.

Ruim 1 op de 1000 pasgeborenen in Vlaanderen is doof en meer dan 90 procent van deze dove baby's heeft horende ouders. Fevlado ijvert ervoor dat ouders niet enkel medische informatie zouden krijgen die focust op de handicap en het gehoorverlies. Ze moeten ook informatie vanuit een sociale, culturele en linguïstische dimensie krijgen, aldus nog Fevlado.

De documentaire "Mijn baby is doof" sleepte een LIA (Language Industry Award) in de wacht in de categorie "Beste taalproject 2013".


Lees ook: Mijn baby is doof: documentaire over de meerwaarde van Vlaamse Gebarentaal


Meer info: www.humo.be

Meer info: www.fevlado.be

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.