Kwetsbare talen (boek)

Kwetsbare talenBij Fontaine Uitgevers (Hilversum) is het boek "Kwetsbare talen" verschenen. Dit boek is samengesteld door Ginny Naish onder auspiciën van UNESCO en beschrijft een selectie van dertig bedreigde talen. "Kwetsbare talen" is de Nederlandse vertaling van "Fragile Languages", een boek dat normaal gezien nog bij Harper Collins moet verschijnen. De Nederlandse vertaling is van Geri Klazema.


Kwetsbare talen (256 blz.) beschrijft wat er verloren gaat wanneer een taal verstomt. De talen die in dit boek aan bod komen, zijn Karok, Haida, Seri, Garífuna, Micmac, Aymara, Waroa, Mapudungun, Quechua de Santiago del Estero, Ticuna, Reto-Romaans, Noord-Samisch, Cornisch, Roetheens, Tsakonisch, Suba, Hadza, Siwi, ‘Ongota, Bade, Ainu, Aka, Tuvan, Mehri, Temuan, Chamorro, Gumbaynggirr, Maori, Rotumaans en Tiwi.

Dit boek schetst een beeld van de mensen die deze talen spreken en van hun leefomgeving.

UNESCO
Een van de doelstellingen van UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization of Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) is de instandhouding van het werelderfgoed. Tot dat erfgoed behoren ook de talen. Om kwetsbare talen voor uitsterven te vrijwaren, heeft UNESCO een "Endangered Languages Programme" gelanceerd. Dat programma omvat onder meer een database met goede praktijkvoorbeelden van borgen van bedreigd talig erfgoed, toegankelijk voor iedereen die bezig is met de bescherming en studie van bedreigde talen.

Volgens UNESCO dreigt wereldwijd de helft van alle gesproken talen tegen het einde van de eeuw te verdwijnen. Gemiddeld om de twee weken verdwijnt er één van de naar schatting 6000 talen. Van die 6000 talen hebben er slechts ongeveer 200 de status van officiële landstaal.

In 1999 stelde UNESCO de Internationale Dag van de Moedertaal in, sindsdien ieder jaar op 21 februari. Doel is het bevorderen van de taaldiversiteit in de wereld en van het meertalig onderwijs.

In 2009 en 2010 publiceerde UNESCO een wereldatlas van bedreigde talen: Atlas of the World's Languages in Danger of Disappearing. De atlas inventariseert ongeveer 2500 talen die met uitsterven bedreigd zijn.


Ginny Naish is een in Londen gevestigde freelance redacteur en communicatieadviseur.


ISBN: 9789059565715


Meer info: http://www.fontaineuitgevers.nl/wp/kwetsbare-talen/

Meer info: http://www.unesco.org/languages-atlas/en/atlasmap.html

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.