Taal Aan Z.Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KU Leuven organiseert op vrijdag 29 mei 2015 Taal Aan Z., een studiedag met aanzetten tot krachtiger taalonderwijs en taalkrachtiger onderwijs.


Op vrijdagvoormiddag 29 mei serveert het CTO een aantal aanzetten tot een krachtiger taalonderwijs. Negen complementaire duo’s van CTO-medewerkers tonen hoe je taal kunt inzetten op een manier die werkt voor alle leerlingen. Ze vertalen de recentste wetenschappelijke inzichten naar de praktijk.

Volgens het CTO dreigen leerlingen in alle studierichtingen, en van alle sociale lagen, de sneltrein van de 21ste eeuw te missen doordat ze cruciale taalcompetenties onvoldoende op school verwerven. En dus moet iedereen aan zet: in het kinderdagverblijf, de basisschool, het secundair of het volwassenenonderwijs. Van zorgcoördinator over vakleerkracht tot directeur.

Kris Van den Branden opent de studiedag, Koen Jaspaert sluit hem af. Het volledige programma is op onderstaande website te raadplegen.

Kris Van den Branden: "Taal is het allerbelangrijkste werktuig van de meeste leerkrachten (van welk vak ook). Taal doet leren, op voorwaarde dat taal als werktuig vakkundig wordt aangewend."

Koen Jaspaert: "De leraar verpakt kennis in taal en stuurt ze naar de leerlingen. Die moeten die kennis uitpakken en integreren in de kennis die ze al bezitten. Voor kinderen uit kansarme milieus, of met een andere taalachtergrond, is het echter niet eenvoudig om die uitpakopdracht tot een goed einde te brengen. Daarom moet de school die kinderen ook de taalvaardigheid bijbrengen die ze hiervoor nodig hebben. De cruciale vraag is dan: hoe kan de school dat zo optimaal mogelijk doen?"


Meer info: http://www.cteno.be/?idWp=402

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.