Meertaligheid: een troef!In Gent is vorige week het boek "Meertaligheid: een troef!" voorgesteld. Het is van de hand van Sara Gielen en Ayşe İşçi, pedagogisch begeleiders bij de stad Gent, en uitgegeven bij Abimo (Sint-Niklaas). Dit boek nodigt scholen en opvanginitiatieven uit om een talenbeleid uit te stippelen en op een positieve manier met de meertalige rijkdom van kinderen en jongeren om te gaan.


De ondertitel van "Meertaligheid: een troef!" (380 blz.) luidt: "Inspirerend werken met meertalige kinderen op school en in de buitenschoolse opvang". Sara Gielen en Ayşe İşçi willen met dit boek handvaten, instrumenten en praktijkvoorbeelden aanreiken om positief om te gaan met de meertalige rijkdom van kinderen en jongeren. Tegelijk nodigen de auteurs scholen, leerkrachten en begeleiders uit om vanuit de eigen (school)cultuur, klas of werking met het hele team een talenbeleid uit te stippelen.

Steeds meer kinderen worden in een andere thuistaal dan het Nederlands opgevoed. Deze talenrijkdom vormt volgens de auteurs geen struikelblok, maar een bron voor het leren en een onmisbaar startpunt voor het snel en efficiënt verwerven van het Nederlands als schooltaal: "Wie de rijkdom van de kinderen en hun talige en culturele achtergrond erkent en benut, kan in zijn werking zoveel meer bereiken. Door de meertaligheid te gebruiken, begrijpen de kinderen en jongeren de leerstof beter en wordt het leren van het Nederlands ondersteund. Bovendien voelen kinderen zich erkend in hun identiteit en is hun betrokkenheid hoog. En wie zich goed voelt, leert ook beter."

‘Meertaligheid: een troef!’ is geschreven voor leerkrachten in het kleuteronderwijs en lager onderwijs, directies en zorgcoördinatoren, begeleiders van de buitenschoolse opvang, pedagogisch begeleiders en "iedereen die van de school of opvang een plaats wil maken waar elk kind, elke ouder en elk teamlid welkom is".

Het boek bevat ook een dvd met praktijkvoorbeelden.

De Pedagogische Begeleidingsdienst van de stad Gent heeft een uitgebreide expertise op het vlak van meertaligheid en thuistalen op school. Van 2008 tot 2012 liep in vier Gentse scholen, netoverschrijdend, het veelbesproken thuistaalproject. Een van de doelstellingen was bij leerkrachten, begeleiders en kinderen een positieve attitude te ontwikkelen ten aanzien van meertaligheid en thuistalen op school. Uit evaluatie-interviews met betrokken onderwijsmensen bleek die doelstelling op het einde van het project gerealiseerd, zowel bij leerkrachten, begeleiders als kinderen. "De kinderen voelen zich beter, zijn meer gemotiveerd om te lezen en hebben minder spreekangst."


ISBN: 9789462343467


Meer info: http://www.abimo-uitgeverij.com/educatieve_uitgaven/index.php?pg=detail&rid=1253&ct=113

Meer info: http://www.pbdgent.be/node/24

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.