Ontstaan en visie

De bouwsector, de IT-sector, de cultuursector, de transportsector, de horeca, het onderwijs. Het zijn slechts enkele van de vele sectoren die samen onze economie en samenleving vormen.

Maar zonder goede taal en communicatie kunnen de economische sectoren en de samenleving niet goed functioneren. Daarom is een sterke taalsector een cruciale schakel in het economische leven en in de samenleving.


Over de taalsector

De taalsector kan in verschillende deelsectoren of segmenten worden opgedeeld: schrijven, talen leren, geletterdheid, vertalen en tolken, taaltechnologie, taaldiversiteit en meertaligheid, klare taal, vaktaal, enz.

Onder taalprofessionals verstaan we iedereen die professioneel met taal bezig is en met taalwerk zijn brood verdient, zoals tekstschrijvers, taalopleiders, geletterdheidswerkers, vertalers en tolken, taaltechnologen, makers van taalleerproducten, enz.

We kunnen de taalsector ook definiëren als de branche of bedrijfstak van ondernemingen, organisaties en professionals die taaldiensten en -producten ontwikkelen, produceren en (al den niet met winstoogmerk) aan de markt en de samenleving aanbieden.

Over De Taalsector

De Taalsector is het platform voor taalprofessionals, taalondernemingen en organisaties die professioneel bezig zijn met 'taalwerk'.

Het platform is toegankelijk voor iedereen die kennis en ervaring wil delen met collega’s, bij voorkeur over het muurtje van het eigen segment heen en in de volle breedte van de sector.


Meer over de taalsector

Uitgebreide achtergrondinformatie over de taalsector in zijn volle breedte en over de taaleconomische activiteit in het Nederlandse taalgebied is te lezen in de economische verkenning van de taalsector 'Over de economische betekenis van taal' (2018, rapport).

Over de economische waarde van taal is het referentieboek 'Taal is business' van Frieda Steurs (2016).

 

 

de taalsector in beeld

 

 

de taalsector in een kern met schillen uitgebeeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende gegevens