Ontstaan en visie

Welkom in de taalsector.
De bouwsector, de IT-sector, de cultuursector, de transportsector, de horeca. Het zijn slechts enkele van de vele sectoren die samen onze economie en samenleving vormen.

Maar zonder goede taal en communicatie kunnen de economische sectoren en de samenleving niet goed functioneren. Daarom is een sterke taalsector een cruciale schakel in het economische leven en in de samenleving.


Over de taalsector

De taalsector kan in verschillende deelsectoren of segmenten worden opgedeeld: schrijven, talen leren, geletterdheid, vertalen en tolken, taaltechnologie, taaldiversiteit en meertaligheid, klare taal, vaktaal, enz.

We kunnen de taalsector ook definiëren als de branche of bedrijfstak van ondernemingen, organisaties en professionals die taaldiensten en -producten ontwikkelen, produceren en (al dan niet met winstoogmerk) aan de markt en de samenleving aanbieden.

De voornaamste stakeholders van de taalsector zijn de taalprofessionals, taalondernemingen en organisaties met taalexpertise, de inkopers en gebruikers van taaldiensten, maar ook het beleid (beleidsmakers op alle niveaus die bevoegdheid hebben met impact op taal en de sector) is een belangrijke stakeholder. En niet te vergeten de aankomende taalprofessionals natuurlijk; de taalsector heeft veel knappe koppen met een passie voor taal(technologie) nodig. Ten slotte is het voor de sector ook belangrijk dat het brede publiek zich steeds beter bewust wordt van de impact die taal overal heeft.

Onder taalprofessionals verstaan we iedereen die professioneel met taal bezig is en met taalwerk zijn brood verdient, zoals tekstschrijvers, taalopleiders, geletterdheidswerkers, vertalers, tolken, taaltechnologen, makers van taalleerproducten, enz.


Over De Taalsector

De rol van De Taalsector in de taalsector? Maximaal bijdragen aan de ambitie die alle taalprofessionals en taalondernemers delen: zoveel mogelijk waarde creëren met taal.

De Taalsector doet dat door op een duurzame manier te werken aan een sterke en slimme taalsector in een taalbewuste samenleving. Hoe sterker en slimmer de sector, en hoe taalbewuster de samenleving, des te meer waarde er met taal kan worden gecreëerd.

Meer weten? Download ons visiedocument "Het DNA van de taalsector / De Taalsector" in pdf.


Meer over de taalsector

Uitgebreide achtergrondinformatie over de taalsector in zijn volle breedte en over de taaleconomische activiteit in het Nederlandse taalgebied is te lezen in de economische verkenning van de taalsector 'Over de economische betekenis van taal' (2018, rapport de Taalunie).

Over de economische waarde van taal is het referentieboek 'Taal is business' van Frieda Steurs (2016).

En uiteraard krijgt u als geïnteresseerde bezoeker ook op deze website een idee van de volle breedte van de taalsector.

 

Aanvullende gegevens