Nederlands wetsvoorstel gerechtstolken en -verta­lers

Eerder vernam u dat de federale ministerraad op 23 december een voorontwerp van wet heeft goedgekeurd over het statuut van de beëdigde vertalers en tolken in België. Bijna gelijktijdig is ook in Nederland door de minister van Justitie een overigens vergelijkbaar wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer.

Lees meer...

Aanvullende gegevens