Opleiding gerechtstolk en -vertaler

De Lessius Hogeschool heeft haar brochure klaar voor de opleiding tot Gerechtstolk/Gerechtsvertaler 2005. Omdat er geen budgettaire middelen meer komen van de federale overheidsdienst (FOD) Justitie, zijn de intensieve taalmodules geschrapt.

Lees meer...

Aanvullende gegevens